Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-11

Organisatie
Werken bij de gemeente Landsmeer is werken in een gemeente met grote ambities: korte lijnen, informele werkrelaties en grote onderlinge verbondenheid. Met het organisatie ontwikkelplan zijn we gestart om als organisatie in te spelen op veranderingen waarbij we investeren in onze medewerkers, die veel ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Van onze medewerkers vragen wij dat zij actief meedenken en werken aan zowel de eigen ontwikkeling als die van de organisatie. Hiertoe biedt de gemeente Landsmeer alle kansen om jezelf te blijven ontwikkelen, nieuwe werkwijzen te ontdekken en te implementeren. Resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, pro activiteit, verbinden en communicatie zijn hierbij onze sleutelwoorden.

Opdracht
De gemeente Landsmeer werkt hard aan de implementatie van de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 in werking. Landsmeer wil per 1 januari 2024 kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.

Er is al veel werk verricht maar we zijn nog niet klaar. Het project bevindt zich in een fase waarin een inventarisatie gemaakt zal moeten worden van hetgeen nog voor 1 januari 2024 moet worden geregeld en wat na 1 januari opgepakt zal moeten worden.  Op basis van deze inventarisatie moet in kaart worden gebracht hoe we de acties gaan uitvoeren. Vanwege onze kleine organisatie zal het werk door (nog in te huren) externen moeten worden uitgevoerd. Belangrijk is om vervolgens wel zorg te dragen voor een goede borging in de organisatie.

Wij zoeken een programmamanager/projectleider die zorgt dat wij op tijd klaar zijn voor de Omgevingswet. Dit kan door zelf aan de slag te gaan met de acties maar ook door als regisseur op te treden en zorg te dragen voor het feit dat andere (externe inhuur/adviesbureaus) het uitvoerende werk doen. Jij ontzorgt de organisatie en stuurt op resultaat en budget.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Programmamanager of Projectleider op het gebied van de omgevingswet;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in opdracht van een overheidsorganisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Programmamanager of Projectleider (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de Omgevingswet (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de Omgevingswet bij een gemeente (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het implementeren van nieuwe werkprocessen (maak duidelijk aantoonbaar in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Enthousiasmerend;
– Creëren van overzicht;
– Strategisch adviseren;
– Coachend naar projectleiders en medewerkers;
– Communicatief sterk;
– Organisatie sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 15 juni 2023, in de middag. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Kandidaat kan pas starten als het VOG is aangeleverd bij de opdrachtgever.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 8 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 9 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 12 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12-24 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.