Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-11

Voor Purmerend werken is bijzonder, want wij werken doorlopend voor de opgave buiten. Dat betekent dat we goed in de gaten houden hoe het met onze inwoners en ondernemers gaat. Dit vraagt empathie en het vermogen om goed te kunnen verbinden. Ook als inwoners, ondernemers of organisaties soms ontevreden zijn en juridische middelen gebruiken zoals een bezwaar. We gaan met hen in gesprek en zoeken samen naar een oplossing, het liefst zonder direct de (juridische) regels te gebruiken. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je omgeving vinden we belangrijk. Die ruimte krijgen we ook van de organisatie en het gemeentebestuur. Soms zitten we aan de keukentafel bij de inwoner, maar ook is er veel contact met de burgemeester of wethouder en de regio.

Opdracht
Zijn jouw ambities op het gebied van onderwijshuisvesting gelijk aan die van Purmerend?
De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in onderwijshuisvesting en de komende jaren zetten we deze lijn voort. De ambities van Purmerend en de schoolbesturen zijn hoog. Binnen het team Vastgoed zoeken wij een projectleider Onderwijshuisvesting die mee helpt deze opgave uit te voeren.

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) hebben we samen met de schoolbesturen een gedeelde visie op de toekomst neergelegd tot 2028. Schoolgebouwen in zowel het primair als voorgezet onderwijs worden vernieuwd en er vindt uitbreiding plaats. De gebieden duurzaamheid, samenwerking van scholen met kinderopvang, het inbouwen van de nodige flexibiliteit in schoolgebouwen en het vergroenen van de schoolpleinen vragen extra aandacht en inzet.
We zijn op zoek naar een enthousiaste projectleider die de uitdagingen in het onderwijs kent en ziet en deze omzet in kansen. Je initieert en begeleidt het proces van de verbouw- en nieuwbouwprojecten en levert hiervoor de inhoudelijke kennis. Je zorgt voor draagvlak en advies, tijdens interne overleggen en met beleidsadviseurs tot het college en de raad. 

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als projectleider van onderwijshuisvesting (benoem een duidelijk voorbeeldproject in het cv);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau  op bouwkundig gebied;
3. Een maximum uurtarief van € 120,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon werkverkeer en fee Flextender; 
4. Je geeft aan in een korte motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)                                                                                                                                       
5. Aantoonbare werkervaring met projecten binnen de onderwijshuisvesting met verbouw- en/of nieuwbouwprojecten (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie of in een bestuurlijke context (30 punten)

Competenties

  • Verbindend en sturend wanneer nodig
  • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
  • Stevige maar empathische gesprekspartner


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 17 mei 2023 tussen 9.30 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 15 mei bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden donderdag 11 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 12 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.