Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-01-02

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft een eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Het openbaar domein
Een belangrijke taak van de gemeente Nieuwegein is om de openbare ruimte aantrekkelijk, bruikbaar en bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. Dat doen we graag in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte. Als projectleider ben je werkzaam bij het team Realisatie. Dit team bestaat uit projectleiders, technisch medewerkers (werkvoorbereiders) en toezichthouders.

Opdracht
Wij zoeken een projectleider openbare ruimte. Deze projectleider geeft leiding aan diverse projecten in de openbare ruimte, daarnaast word je ook ingezet op kleinere projecten. Het gaat om de volgende projecten:

 • Groot onderhoud Wegen (op het gebied van elementen verhardingen en asfaltverhardingen);
 • Groot onderhoud Kunstwerken;
 • Groot onderhoud Rioleringen;
 • Betere Buurten (vervangingsonderhoud).

Als projectleider binnen het openbaar domein ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van integrale projecten in de fysieke leefomgeving. Hierbij geef je leiding aan projectteams.

Als Projectleider Openbare Ruimte participeer je in onderhandelingsprocessen en onderhandel je over aanbestedingen. Je stuurt projectmedewerkers aan. Voor de realisering van projecten stel je projectplannen op en verzorg je voortgangrapportages. Je besteedt projecten aan en voert directie tijdens de uitvoering. Een uitdagende functie, waarbij communicatie richting bewoners en instellingen ook zeer belangrijk is.

Betere Buurten kerkveld en omgeving

De openbare ruimte in Kerkveld wordt compleet vernieuwd in het kader van het buurtvernieuwingsprogramma Betere Buurten. Na een intensief participatietraject, zijn we nu druk om de contracten op te stellen.  Vrijwel alle bestrating en het groen worden vervangen, ondergrondse containers worden geplaatst, de planning is om rond medio de zomer te starten met de uitvoering.

Je beschikt over het volgende profiel:

 • Je hebt kennis en ervaring in de civiele techniek;
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van projectmatig werken;
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van voorbereiding en uitvoering van projecten in het openbare gebied;
 • Je hebt kennis om projecten samen met bewoners, bedrijven vorm te geven;
 • Je hebt ervaring met de bestuurlijke werkelijkheid van gemeenten.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider in de civiele techniek binnen een gemeente;
3. Een maximum uurtarief van €95,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider in de civiele techniek binnen een gemeente (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van voorbereiding en uitvoering van projecten in het openbare gebied (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied participatie met inwoners (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van projectmatig werken (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Flexibiliteit en schakelen in rollen;
 • Integraal samenwerken en procesgevoeligheid;
 • Eigenaarschap;
 • Ondernemerschap;
 • Externe gerichtheid/ netwerken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Als geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.