Utrecht
Geplaatst 3 weken geleden
2023-09-17

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft een eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen a27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Het openbaar domein
Een belangrijke taak van de gemeente Nieuwegein is om de openbare ruimte aantrekkelijk, bruikbaar en bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. Dat doen we graag in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere gebruikers van de openbare ruimte. Als projectleider ben je werkzaam bij het team Realisatie. Dit team bestaat uit projectleiders, technisch medewerkers (werkvoorbereiders) en toezichthouders.

Opdracht
Wij zoeken een projectleider openbare ruimte. Deze projectleider geeft leiding aan diverse projecten in de openbare ruimte, daarnaast word je ook ingezet op kleinere projecten. Het gaat om de volgende projecten:

  • Aanleg van een doorfietsstraat;
  • Aanleg van een geluidsscherm;
  • Groot onderhoud Rioleringen.

Als projectleider binnen het openbaar domein ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van integrale projecten in de fysieke leefomgeving. Hierbij geef je leiding aan projectteams.

Als Projectleider Openbare Ruimte participeer je in onderhandelingsprocessen en onderhandel je over aanbestedingen. Je stuurt projectmedewerkers aan. Voor de realisering van projecten stel je projectplannen op en verzorg je voortgangrapportages. Je besteedt projecten aan en voert directie tijdens de uitvoering. Een uitdagende functie, waarbij communicatie en eventueel participatie richting bewoners en instellingen ook zeer belangrijk is.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau in de richting van civiele techniek.

Gunningscriteria (weging)
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider in de civiele techniek binnen een gemeente (40 punten);
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van voorbereiding en uitvoering van projecten in het openbare gebied (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring op het gebied participatie met inwoners (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring op het gebied van projectmatig werken (10 punten);
6. Maximaal uurtarief 
95,- exclusief BTW/ inclusief fee Flextender en reiskosten woon- werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

·         Flexibiliteit en schakelen in rollen;

·         Integraal samenwerken en procesgevoeligheid;

·         Eigenaarschap;

·         Ondernemerschap;

·         Externe gerichtheid/ netwerken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Als geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: alle werkdagen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 20 september 2023 tussen 13.00 uur en 16.00 uur en vrijdag 22 september 2023 tussen 10.00 uur en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 19 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De aanbestedende dienst kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 14 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 15 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 18 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.