Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-16

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Gebiedsontwikkelingen Klein Plaspoelpolder, Vlietvoorde-Noorthey en De Star
De projectleider openbare ruimte gebiedsontwikkelingen gaat werken aan de gebiedsontwikkelingen Klein Plaspoelpolder (KPP), Vlietvoorde-Noorthey en De Star. Drie uitdagende woningbouwprojecten.

Klein Plaspoelpolder
KPP is een binnenstedelijke ontwikkeling met diverse deellocaties en eigenaren. Ook de gemeente heeft eigendom. In totaal komen hier circa 600 woningen. De gemeente maakt haar gronden bouwrijp en legt de openbare ruimte aan. 

Vlietvoorde-Noorthey
Het projectgebied ligt in de Duivenvoordecorridor: een natuurlijke verbinding tussen het duinlandschap aan de kust en het Groene Hart. In het groene, open landschap komt een eigentijds, onderscheidend duurzaam woonmilieu met circa 330 woningen. Ook hier maakt de gemeente bouwrijp en legt zij de openbare ruimte aan.

 De Star
In De Star, grenzend aan het Leidschendammerhout, worden 155 woningen gerealiseerd. Een groot deel hiervan wordt sociale huur. Het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp openbare ruimte. De gemeente verricht hiervoor de voorbereiding van geohydrologisch onderzoek tot en met de inrichting van het openbaar gebied.
Op www.lv.nl/kleinplaspoelpolder, www.lv.nl/vlietvoorde en www.lv.nl/destar staat meer informatie.

Opdracht
De projectmanager, projectleider openbare ruimte en de technisch projectleider werken nauw samen. Als projectleider ben je, voor het ontwerp en de aanleg van de openbare ruimte en het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels, verantwoordelijk voor de tactische lijnen binnen de projecten. Je stelt een plan voor de openbare ruimte in de gehele gebiedsontwikkeling op en bewaakt dat. De fasering stem je af met de projectmanager die de integrale gebiedsontwikkeling aanstuurt. De technisch projectleider pakt deelprojecten of taken op onder de eindverantwoordelijkheid van de projectleider. De projectleider en technisch projectleider maken goede afspraken over de onderlinge rol- en taakverdeling.

Een landschapsontwerpbureau ontwerpt de openbare ruimte. De projectleider werkt dit ontwerp uit en organiseert de aanleg, vaak in een aantal fases. Tot en met het definitief ontwerp vorm je een duo met de landschapsontwerper. Daarna neem jij de regie volledig over met een vertaling naar een technisch ontwerp en naar een aanbesteding. Dit doe je in samenwerking met de technisch projectleider. Gedurende de planvorming en realisatie coördineer je de technische afstemming met de ontwikkelaars, nutsbedrijven, waterschappen, interne afdelingen en andere externe partijen. Duurzaamheid is een belangrijk thema in o.a. het ontwerp openbare ruimte. Hiervoor maak jij je graag hard om het maximale resultaat te behalen. Na realisatie draag je het ingerichte openbare gebied in beheer over aan Stadsbeheer.

De projectleider openbare ruimte verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:

 • Deelname aan overleggen van de verschillende projectteams bestaande uit de projectmanager, deelprojectmanagers, stedenbouwkundige, planeconoom en de omgevingsmanager;
 • Periodiek overleg met aannemers, ontwikkelaars en nutspartijen over o.a. de planning, fasering en afstemming van de werkzaamheden;
 • Opstellen van een (tactisch) faseringsplan openbare ruimte voor KPP, Vlietvoorde-Noorthey en De Star met vertaling daarvan naar planningen;
 • Financiële sturing: rapportage over de financiële budgetten en advies over plan- en bouwkostenramingen, als input voor de grondexploitaties;
 • Regelen van de benodigde onderzoeken en vergunningen;
 • De aanbestedingen voor de uitvoering van de openbare ruimte, en hier tactisch in adviseren.
 • Identificatie van kansen, risico’s en beheersmaatregelen gerelateerd tot de openbare ruimte;
 • Coördinatie van het gebruik van de openbare ruimte voor bouwlogistiek en als bouwterreinen tijdens de uitvoeringsfase;
 • Proactief meedenken over leefbaarheid en tijdelijke inrichting van het gebied;
 • Informatie leveren aan nieuwbrieven, informatiebijeenkomsten, de projectwebsite, aanbestedingszaken, risicoanalyses en planningsaangelegenheden.

Hiervoor zoeken wij een ervaren projectleider voor een periode van 24 maanden, startend met 12 maanden, die voor 24 (tot maximaal 32) uur per week inzetbaar is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Per 1 februari 2024 beschikbaar voor gemiddeld 24 uur per week voor de volledige opdracht en eventuele verlengingen;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider Openbare Ruimte;
3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van civiele techniek;
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in zowel de aanleg van een luxe woonmilieu in landelijk gebied als met binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen (benoem dit duidelijk in het CV) (20 punten).
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectleider Openbare Ruimte binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met coördinatie kabels en leidingen in samenwerking met kabel en leidingbedrijven (benoem dit duidelijk in het CV) (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het maken van planningen en faseringsplannen voor projecten in de openbare ruimte met bouwontwikkelingen (benoem dit duidelijk in het CV) (15 punten);
9. Aantoonbare gebiedskennis van de omgeving in de gemeente Leidschendam – Voorburg, benoem dit in het cv (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je denkt vooruit, legt het nodige helder vast, houdt het overzicht en kunt schakelen op zowel techniek als op ontwerp;
– Je bent een goede gesprekspartner voor de ontwikkelende partijen;
– Je bent omgevingssensitief, je hebt gevoel voor belangen van verschillende partijen;
– Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en hebt een goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift.
– Je kunt werken met het management-softwarepakket Microsoft Project.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 1) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Jaarlijkse indexering
– Indexering is alleen mogelijk bij goed functioneren;
– Indexering is alleen mogelijk bij de overgang naar een nieuw contract (en tevens pas na 12 contractmaanden);
– Indexering kan maximaal 1 keer per jaar plaatsvinden (na verloop van 12 contractmaanden);
– Indexering gebeurt op basis van CBS indexeringscijfer (DPI) per januari van het volgende jaar.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.