Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 66.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.
Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Je voert mooie projecten uit die bijdragen aan het goede leven in de gemeente Zeist. Want daar doen we het voor. Lekker fietsen, goede doorstroming, verkeersveiligheid… Je doet dat in een gemeente die samenwerking met belanghebbenden hoog in het vaandel heeft staan. Maar ook met slagkracht wil werken aan resultaat. Dat is een uitdagende combinatie. 

Je gaat je bezighouden met civiel technische projecten in de mooie groene omgeving van Zeist. Je bent verantwoordelijk voor het gehele proces van diverse projecten binnen de Openbare Ruimte. Het proces van de voorbereiding, uitvoering, communicatie met de omgeving tot aan de oplevering. Om dit te bewerkstelligen ben je in staat om een projectenstructuur op te stellen , het inschakelen van in- of externe capaciteit en het creëren van werkbare randvoorwaarden. Je weet inwoners, techniek en oplossingen te verbinden en zorgt dat plannen van de grond komen. Krachtig in proces met doorlopend een oog op de inhoud.

En natuurlijk heb je zicht op beleidsambities en beheereisen en vertaalt deze in je projecten. Daardoor schakel je actief met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever om koers te bepalen en weet je wanneer op te schalen of een besluit op te halen. Vanzelfsprekend ligt de verantwoordelijkheid van de financiële bewaking bij jou en rapporteer je aan de opdrachtgever over de voortgang. Jij bent de schakel tussen inwoners, bestuurders, belangengroepen, opdrachtgever, collega’s, aannemer(s) en overige betrokken partijen bij de uitvoering van het project. Je overlegt met externe instanties, maar ook met inwoners en bedrijven. Daarbij geef je voorlichting, verstrek je informatie en behandel je klachten over geplande en in uitvoering zijnde werken.

Dit ben je
Je kunt goed zelfstandig werken en durft koers te kiezen en lastige knopen door te hakken. Je houdt rekening met de aanwezige (politieke) gevoeligheden binnen en buiten de organisatie. Je bent communicatief sterk in woord en schrift.  Je kijkt breder dan alleen civiele projecten en hebt affiniteit/ervaring met verkeer, groen en beheer en vooral kijk je vanuit onze ondernemers en bewoners. Je bent een teamplayer en bent in staat om medewerkers te coachen en te reflecteren op gedrag. Je levert graag een structurele bijdrage aan de opgave waar het team voor staat.

Knock-out criteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider civiele techniek binnen een overheidsinstelling;
2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Civiele Techniek;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het begeleiden van ruimtelijke opgaves en civieltechnische projecten binnen een gemeente (30 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider civiele techniek binnen een gemeente in de afgelopen 8 jaar (35 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het werken met PMC (Project Matig Creëren) of gelijkwaardige projectmanagementmethodes (20 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met (burger)participatie en interactie met belanghebbenden (College en Raad, inwoners, bedrijven) (15 punten).

Competenties

  • Je bent sociaal vaardig;
  • Je bent een echte verbinder;
  • Je kunt zelfstandig werken;
  • Je bent een teamplayer
  • Je bent communicatief sterk in woord en schrift;
  • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.