Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-24

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Opdracht
Je werkt vanuit team Concerncontrol. Binnen het team draag je bij aan (de advisering rondom) de ontwikkeling naar een 3 lijnen model.
De opdracht is met name gericht op

 • Op basis van de resultaten van de recentelijke nulmeting te komen tot een actieplan voor komende periode
 • Opstellen controleplannen ten behoeve van de 1e en 2e lijn
 • Creëren van bewustwording verantwoordelijkheden in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording en het samen met de 1e en 2e lijn (verder) inrichten van de hiervoor uit te voeren interne controles.

In het plan van aanpak is het van belang zicht te krijgen op:

 • welke controles zijn nodig
 • hoe deze controles moeten worden uitgevoerd
 • wanneer deze controles moeten plaats vinden in het jaar
 • wie deze controles gaat uitvoeren (is hiervoor ruimte binnen de teams en welke opleiding/begeleiding is aanvullend benodigd)
 • hoe deze controles kunnen worden ingebed in onze operationele bedrijfsvoering
 • hoe de aansluiting met de 3e lijncontroles kan worden georganiseerd.
 • Hoe de verdere doorontwikkeling gaat plaatsvinden

De controleplannen moeten eind van de inhuurperiode beschikbaar zijn conform de reeds bedachte opzet.
Bij de uitvoering van de verbeteringen is een goede afstemming en samenwerking binnen de organisatie van belang.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met accountantscontroles binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Minimaal een afgeronde wo bachelor opleiding op het gebied van accountancy;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2023 voor tenminste 24 uur;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar ervaring met interne audits (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met bedrijfsprocessen modelleren, analyseren en optimaliseren en het kwaliteitsmanagement vormgeven (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het voorbereiden op de rechtmatigheidsverantwoording (20 punten);
8. Uurtarief maximaal € 110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je werkt accuraat, bent resultaatgericht en stelt samenwerking en heldere communicatie voorop;
 • Je kunt projectmatig werken en de projectleiding nemen;
 • Overtuigingskracht, resultaatgericht;
 • Je kunt goed zelfstandig werken maar ook in teamverband;
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en beschikt over inlevingsvermogen ten opzichte van bestuur, directie en alle teams binnen de ambtelijke organisatie;
 • Je bent omgevingsbewust, flexibel en beweegt je makkelijk binnen de organisatie;
 • Je beschikt over een verbindende en ondernemende werkhouding;
 • Je bent collegiaal en hebt een goed gevoel voor humor.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal N.v.t. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tm 30 april 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.