Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-18

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Afdeling maatschappelijk beleid
De afdeling maatschappelijk beleid houdt zich bezig met beleid en bedrijfsvoering van alle gemeentelijke taken in het sociaal domein. De uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de toegang tot passende ondersteuning voor inwoners van de gemeente Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes (HBEL).

Binnen het cluster bedrijfsvoering zijn we op zoek naar een projectleider opvang & huisvesting Oekraïne en Asielzoekers.

Opdracht
In deze 8,5 maanden ligt de nadruk op van de volgende werkzaamheden:

 1. Projectleiding opvang en huisvesting Oekraïne en Asielzoekers;
 2. Opstellen project -en implementatieplan opvang en huisvesting Oekraïne en Asielzoekers;
 3. Deelnemen aan de stuur-, project,- en werkgroepen;
 4. Het adviseren van het management ten behoeve van de opvang en huisvesting;
 5. Het adviseren van het bestuur ten behoeve van de opvang en huisvesting;
 6. Het beantwoorden van de adviesvragen van het bestuur en management;
 7. Voorbereiden van de stuur-, project,- en werkgroepen die dienen om informatie te verzamelen voor de implementatie van het project -en implementatieplan;
 8. Inbrengen van kennis over het bestuur en management over opvang en huisvesting Oekraïne en Asielzoekers;
 9. De werkzaamheden te borgen in de lijn van de organisatie.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar per 22 mei 2023 voor 24 – 32 uur per week;
3. Aantoonbare werkervaring als Projectleider in het kader van opvang en huisvesting Oekraïne en/ of Asielzoekers binnen de Regio Gooi & Vechtstreek (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv.);
4. Aantoonbare werkervaring als Projectleider in fysiek én sociaal domein.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring binnen de lokale overheid (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider of programmaleider binnen het Sociaal Domein en specifiek voor opvang en huisvesting (15 punten);
7. Aantoonbare kennis van het Sociaal Domein en specifiek opvang en huisvesting van Oekraïne en Asielzoekers (20 punten);
8. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk verkeer (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een project -en implementatieplan én de opvolging hiervan (benoem dit duidelijk in het cv.) (15 punten);
10. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Lijnmanager (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Accuraat werken;
 • Flexibel;
 • Samenwerken;
 • Netwerken;
 • Analyseren;
 • Zelfredzaam;
 • Communicatie.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op een nog nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 12 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 15 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 19 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 december 2023, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.