Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

Werken voor Rijswijk betekent werken voor een veelzijdige stad in een dynamische regio die altijd in beweging is. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een inclusieve stad waar ruim 55.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond kunnen wonen, werken én meedoen. Kortom: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’, dat is onze missie. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Wij zijn een toegankelijke organisatie met ongeveer 470 medewerkers verdeeld over 35 teams in 4 domeinen. We hebben een prettige en informele werksfeer waarin collega’s uit verschillende delen van de organisatie elkaar gemakkelijk weten te vinden. Binnen de menselijke maat van Rijswijk kun je écht een verschil maken voor Rijswijk en is jouw werk goed zichtbaar. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten!

Team
Binnen het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen worden mooie projecten gerealiseerd. Deze projecten hebben betrekking op o.a. mobiliteit, parkeren, beheer en diverse ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. De projecten binnen dit Domein worden steeds groter en complexer. Projecten worden steeds meer in samenhang aangepakt en het participatieproces speelt een belangrijke rol bij deze projecten. Het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen bestaat uit diverse teams. Team Ruimte is één van deze teams. De beleidsvelden Ruimtelijke ordening, Grondzaken, Wonen en Groen vallen binnen dit team. Daarnaast zijn er verschillende grootschalige gebiedsontwikkelingen. Dit zijn o.a. het gebied Bogaard stadscentrum, het Havenkwartier, Kesslerpark en Te Werve-Oost.

Voor beide laatstgenoemde gebiedsontwikkelingen, Kesslerpark en Te Werve-Oost, zijn wij op zoek naar één projectleider / procesmanager.

Opdracht
Kesslerpark is volop in ontwikkeling. Het oude Shell-terrein moet uitgroeien tot een levendige campus met een mix van wonen, werken en leren. Door de ligging naast het station ontstaat een unieke plek voor starters op de arbeids- en woningmarkt, studenten en één- of tweepersoonshuishoudens in Rijswijk. In de eerste fase worden circa 2.100 appartementen, waaronder voor studenten, gerealiseerd. Verschillende deelprojecten binnen deze gebiedsontwikkeling zijn (in verschillende stadia) in voorbereiding en uitvoering en vragen om een integrale sturing op doelen en ambities.

In Te Werve-Oost wordt samen met een corporatie en ontwikkelaar gewerkt aan de herstructurering van een naoorlogse wijk. Een deel van die herstructurering heeft de afgelopen jaren al plaatsgevonden, nu is het oostelijk deel van de wijk aan de beurt. In het gebied worden ruim 300 woningen gesloopt en komen er circa 550 terug. Ook dit project vraagt om een integrale sturing vanuit de gemeente op doelen en ambities en om een stevige samenwerking met betrokken partijen én uiteraard de buurt.

Wij zoeken daarom voor deze gebiedsontwikkelingen een projectleider / procesmanager. Beide ontwikkelingen zijn projecten met een complexe bestuurlijk-politieke dimensie. Je hebt dan ook ervaring om op strategisch niveau te kunnen functioneren. Je bent gewend om te werken in een multidisciplinair krachtenveld, waarbij er soms sprake is van (meerdere) tegengestelde belangen. Het vastgestelde Ontwikkelkader Kesslerpark en de Nota van Uitgangspunten voor Te Werve vormen de basis om vanuit te opereren. Je bent in staat om vanuit het grotere geheel verschillende projecten te overzien, waarbij je stuurt op de juiste ontwikkeling en volgordelijkheid. Je bent oplossingsgericht en creatief in het vinden van oplossingen. Je gaat met de ontwikkelaars en corporatie in gesprek over de uitwerking van hun plannen. Je bent hierbij een stevige gesprekspartner en onderhandelaar en houdt het totaalplaatje altijd in het oog. Je stelt, in samenwerking met de collega’s van Grondzaken, anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de externe partijen op en sluit deze af. Je weet wat erbij komt kijken om veranderingen te realiseren, je kunt hierop tijdig anticiperen en weet intern en extern draagvlak te creëren. Daarnaast stuur je het projectteam en de diverse werkgroepen binnen deze gebieden aan. Je bent verantwoordelijk voor de budgetopstelling en budgetbewaking. Tevens ben je voor deze ontwikkelingen het aanspreekpunt voor de wethouder, het college en de raad. De besluitvorming in college en raad bereid je voor. Je bent in staat om naast de inhoudelijke aspecten het college te adviseren over de strategie en de communicatie naar ontwikkelaars, inwoners en stakeholders.

Kortom, een zeer veelzijdige functie. Ben jij die energieke en ervaren projectleider / procesmanager die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan twee grote gebiedsontwikkelingsprojecten in Rijswijk? Kan jij deze politiek gevoelige en complexe projecten succesvol opleveren? Overzie je het geheel en kun je er van A tot Z verantwoordelijk voor zijn? Dan zoeken wij jou!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of ipad;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager / Procesmanager gebiedsontwikkeling en / of vastgoedontwikkeling in de afgelopen 7 jaar (duidelijk weergegeven in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring als Projectmanager / Procesmanager binnen een ontwikkelingsproject met betrokkenheid van een Woningbouwcorporatie (duidelijk weergegeven in het cv);
4. Uurtarief maximaal € 120,- inclusief reiskosten fee Flextender / exclusief BTW.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde wo of hbo bachelor opleiding in de richting Bestuurskunde / Rechten / Ruimtelijke Ordening & Planologie / Stedenbouw / Economie

 • Wo bachelor (10 punten);
 • Hbo bachelor (5 punten);

6. Aantal jaar aantoonbare werkervaring als onderhandelaar namens een gemeente richting marktpartijen en corporaties in de afgelopen 10 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels referentie projecten) (max. 30 punten):

 • minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
 • 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
 • 3 tot 6 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
 • 6 of meer jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);

7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van multidisciplinaire (project)teams in de afgelopen 7 jaar (duidelijk weergegeven in het cv) ( 20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het aansturen van een team in complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling (duidelijk weergegeven in het cv middels referentie projecten) (25 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als projectleider/procesmanager met het herstructureren van woonwijken en het organiseren van participatie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch;
 • Strategisch denken;
 • Visie;
 • Verbinden;
 • Creatief;
 • Proactief en ondernemend;
 • Politiek- bestuurlijk sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland