Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-28

Organisatie
Kaag en Braassem is een organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren: het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners.

Opdracht
Als projectleider bewaak je op allerlei verschillende processen of het gemeentelijk beleid en de wettelijke normen en kaders gevolgd worden en of er op een rechtmatige manier met publieke gelden en middelen wordt omgegaan. Zijn er risico’s? Jij ziet ze, beschrijft ze en adviseert erover. Je wordt de spin in het web die met meerdere medewerkers met verschillende functionele taken en bedrijfsvoeringstaken wordt gevoed om continue een oordeel te kunnen vormen over de stand van zaken in de organisatie. Je houdt je onder andere bezig met:

 • De rechtmatigheidsverantwoording (ondersteuning door Accountant);
 • Risico management;
 • Horizontaal toezicht;
 • Voorbereiding Verbijzonderde Interne Controle (VIC);
 • Algemene control taken in het kader van directie- en bestuursondersteuning.

Het is noodzakelijk dat je ‘midden in de organisatie’ staat, en dat hij/zij daarbij zelfstandig en onafhankelijk kan werken. De dagelijkse leiding ontvangt de concerncontroller van de gemeentesecretaris. De concerncontroller geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding RA-accountancy op minimaal wo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar Concerncontroller bij een gemeente;
3. Aantoonbare werkervaring met Rechtmatigheidsverantwoording, VIC, DHT en Integraal Risicomanagement;
3. Kandidaat is beschikbaar per 1 maart 2024, voor tenminste 36 uur per week;
4. Aantoonbare werkervaring met het BVV (Besluit Begroting en Verantwoording),

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Controller bij een gemeente (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gemeente (30 punten);
7. aantoonbare werkervaring met DHT (doorontwikkeling horizontaal toezicht convenant met de belastingdienst) (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met IBT (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent communicatief sterk (mondeling en schriftelijk) en weet mensen mee te nemen in jouw vakgebied;
 • Je hebt overtuigingskracht;
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je bent politiek sensitief.

Beoordeling
k
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Hybride werken is mogelijk.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg met de kandidaten gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 30 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 25 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 29 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 juli 2024, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.