Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-12

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Het strategisch beleidscentrum richt zich vanuit haar rol samen met andere eenheden op grote maatschappelijke opgaven, vragen met grote bestuurlijke betrokkenheid en het adviseren over de te varen bestuurlijke koers van de gemeenten. Bijna 50 beleidsadviseurs en projectleiders maken onderdeel uit van SBC. Het SBC vervult samen met andere eenheden een belangrijke rol bij het uitrollen van programmasturing binnen de SWO.


Opdracht
De directe aanleiding voor deze aanvraag zijn de ontwikkelingen rondom bedrijventerrein Riegmeer in de vorm van de noodzaak voor inzet op projectmanagement rondom de realisatie van het noordelijk blok van Riegmeer. Enkele grootschalige, concrete initiatieven brengen de realisatie van Riegmeer in een stroomversnelling, waarbij de vraag is ontstaan om centrale coördinatie c.q. projectmanagement in brede zin.

Werkzaamheden
Projectmanagement, inhoudelijke advisering en begeleiding van alle relevante aspecten rondom de realisatie van Riegmeer en de lopende bedrijfsvestigingen in brede zin:

– afstemming met en tussen betrokken partijen
– begeleiden en aansturen projectgroep, algehele coördinatie en aansturing op aspecten als RO, milieu, aanleg en contractvorming rondom nutsvoorzieningen, verkaveling, stedenbouwkundige inpassing, heropening grondexploitatie, etc.
– voorzover nodig en gewenst contactpersoon voor betrokken nutsorganisaties, geïnteresseerde bedrijven, omwonenden en overige relevante stakeholders

Wat vragen wij van je?
Je bent een stevige gesprekspartner met meerjarige projectmanagementervaring in de politiek-bestuurlijke context van een gemeente. Je denkt altijd in mogelijkheden, weet kansen te creëren en je behaalt je resultaten door samenwerking. Je hebt ervaring met begeleiding van internationale bedrijfsvestigingen. (bidbooks, incl bijbehorende procedures) en je hebt oog voor de wensen en eisen van internationale ondernemingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager gebiedsontwikkeling;
3.  Minimaal  3 jaar aantoonbare werkervaring las projectleider met het ontwikkelen van bedrijventerreinen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager gebiedsontwikkeling (40 punten);
5. Op hoofdlijnen kennis van het gehele speelveld en de verschillende vakdisciplines die van belang zijn voor zo’n project. (wet en regelgeving, ervaring op het gebied van grondzaken, RO, juridisch planologische aspecten, milieuwetgeving, ecologie en stikstof.) (10 punten);
6. Uurtarief maximaal €130,- ex. BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
7. Minimaal  5 jaar aantoonbare werkervaring las projectleider met het ontwikkelen van bedrijventerreinen (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Natuurlijk leiderschap (gezag, overwicht);
 • Sterk organiserend vermogen;
 • Verantwoordelijk;
 • Empathisch;
 • Samenwerkend en verbindend;
 • Analytisch en strategisch sterk;
 • Bestuurlijk en maatschappelijk sensitief;

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie twintig (20) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De twintig (20) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 16 juni 2023 De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 15 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot Vrijdag 9 juni 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 9 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 13 juni 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.