Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-17

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Het Team Gebiedsontwikkeling is een team in oprichting binnen de gemeente Rijswijk en focust zich op de lopende binnenstedelijke gebiedsontwikkeling ‘Stadas Rijswijk’. De Stadas bestaat uit diverse deelgebieden; Bogaard Stadcentrum, Kesslerpark, Havenkwartier, Te Werve-Oost en twee locatieontwikkelingen in de Plaspoelpolder. Op korte termijn komt hier ook de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving bij.

Het team bestaat uit projectleiders, omgevingsmanagers en projectsecretarissen/-ondersteuning.

Binnen dit team wordt gezocht naar een projectleider voor het Havenkwartier.

Opdracht
Voor de twee locatieontwikkelingen in de Plaspoelpolder zijn wij opzoek naar een projectleider met kennis en kunde op het vlak van Flexwonen en bekend in Rijswijk.

Het gaat o.a. om de volgende zaken:
– Op integrale wijze (tijd, geld, kwaliteit) organiseren en aansturen van de twee projecten;
– Formuleren en aansturen van externe onderzoeks- en adviesopdrachten ten behoeve van ruimtelijke instrumenten;
– Begeleiden van vergunningaanvragen en daarbij behorende ruimtelijke onderbouwingen en onderzoeken c.q. daarvoor nodige bestemmingsplanprocedures en visies;
– Voeren van participatie en inspraakprocessen, en het coördineren van communicatie- en omgevingsmanagement;
– Interne en externe afstemming en onderhandelingen alsmede zorgdragen voor de juridische borging van deze afspraken in de vorm van overeenkomsten;
– Zorgdragen voor de bestuurlijke besluitvorming;
– (Eind)verantwoordelijk voor de ruimtelijke procedures en/of bestemmingsplannen e.d.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of ipad;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Uurtarief maximaal € 105,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met (ruimtelijke) procedures rond transformatieprojecten (35 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw of vergelijkbaar(25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider / -manager RO gedurende de afgelopen 6 jaar (40 punten):
a. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider / -manager RO binnen een overheidsinstelling (40 punten);
b. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider / -manager RO binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
c. Bij geen van bovengenoemde instellingen en/of geen minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider / manager RO in de afgelopen 6 jaar (0 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Communicatief vaardig;
– Planmatig en resultaatgericht kunnen werken;
– Stressbestendig;
– Besluitvaardig;
– Flexibel;
– Teamspeler en klantgericht;
– Gevoel voor belangen van verschillende partijen;
– Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie zes (6) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De zes (6) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste (minimaal 2) kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 8 tot 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.