Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-08

Organisatie
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Opdracht
Je komt te werken binnen het team Verkeer, Bouwen en Wonen. Dit team richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. Met ongeveer 24 medewerkers houden zij zich bezig met verkeer en mobiliteit, economische zaken en toerisme, wonen, stedenbouw, bouwinitiatieven, projectleiding van de ontwikkellocaties, vergunningverlening, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus!

Wat ga je doen?
Je begeleid complexe “ruimtelijke” projecten, waaronder scholenbouw. Je houdt je bezig met strategiebepaling voor die projecten en houdt rekening met de belangen van de inwoners van beide gemeenten. Je bent daarnaast zuinig op het gebied en let dus heel goed op dat je voorstellen geen afbreuk doen aan de kwaliteiten van de leefomgeving van de gemeente Voorschoten.
Je bent een echte facilitator van participatieprocessen bij ontwikkelingen en je legt actief contact tussen betrokken partners en inwoners en je faciliteert samenwerking. Je bent creatief in het bedenken van oplossingen, denkt integraal en bent een adviseur op het gebied van RO voor collega’s, initiatiefnemers, college en raad.

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:
– Je bent verantwoordelijk voor projectbegeleiding van projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, maar ook het bepalen van de strategie en de regievoering over een aantal specifieke projecten;
– Je voert gesprekken/onderhandelingen met gesprekken en onderhandelingen met externe partijen.;
– Je onderhoudt goede contacten met het bestuur en zorgt, gevraagd en ongevraagd, voor een goede informatievoorziening;
– Je onderhoudt ook de contacten met andere overheden en externe partijen;
– Je adviseert en ondersteunt het bestuur van beide gemeenten en onderhoudt contacten met de verschillende stakeholders/belanghebbenden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider ruimtelijke ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Uurtarief maximaal € 110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender) 5 punten
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2023 (10 Punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied ruimte(25 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider ruimtelijke ontwikkeling (50 punten)
7. Aantoonbare kennis van de Omgevingswet in de afgelopen 3 jaar (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (10 punten)

Competenties
Wat voor kennis, ervaring en vaardigheden breng jij met je mee om deze functie succesvol te kunnen uitvoeren? 
– Ben je breed inzetbaar (naast ruimtelijke ordening zaken ook inzetbaar op andere aandachtsgebieden binnen ruimtelijke ontwikkeling).
– Heb je affiniteit met participatie en communicatie.
– Kun je je inleven in andere partijen en belangen kan samenbrengen.
– Kun je zelfstandig en onder tijdsdruk kan werken.
– Beschik je over uitstekende sociale vaardigheden beschikt (kan netwerken en lobbyen).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor

Stap 3: in de beoordeling.
Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 4: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.
1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 5: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.