Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-14

Organisatie
De gemeente Midden-Drenthe is voortdurend in ontwikkeling. Er werken ongeveer 300 medewerkers. Kenmerkend voor onze organisatie is dat de lijnen met het bestuur kort zijn. Met elkaar zorgen we voor een organisatie die haar inwoners optimaal bedient. We hebben ambitieuze doelen waar we iedere dag hard aan werken. Dat vraagt om inzet, creativiteit én samenwerking met mensen binnen en buiten het gemeentehuis.

De opdracht
Als projectleider ruimtelijke ontwikkeling begeleid je ruimtelijke initiatieven en ontwikkelingen. Soms als stevige projectleider, soms als flexibele procesbegeleider en soms vanuit de inhoud. Je weet daarbij feilloos waar de kracht in de samenleving zit en hoe je deze kracht kan inzetten in participatieve processen. Je bent een expert op het gebied van de ruimtelijke ordening en bijbehorende beleidsprocessen. Je begeleidt initiatieven in de fysieke leefomgeving en vertaalt deze in onze gemeentelijke instrumenten. Je bent goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet en je levert een  bijdrage aan de invoering hiervan

De komende jaren ligt de focus binnen team Ruimtelijk Beleid en Projecten op het thema wonen. We willen meer woningen realiseren als antwoord op het huidige woningtekort. Als projectleider ruimtelijke ontwikkeling ben je aan zet om samen met het team uitvoering te geven aan deze opgave. Je begeleidt wooninitiatieven, zowel vanuit de gemeente als samen met externe partijen. Daarnaast werk je samen met het team aan andere ruimtelijke opgaven en beleidsdocumenten. Binnen het team werken we aan het opzetten van een programma wonen en de implementatie van projectmatig werken ter ondersteuning van de opgaven die op ons afkomen. Ons team is betrokken, collegiaal, gezellig en volop in ontwikkeling. Je collega’s heten je van harte welkom!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling;
3. Aantoonbare kennis van de omgevingswet, oude WRO en nieuwe omgevingswet;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2024 en voor 36 uur per week;
5. Uurtarief maximaal €96,50 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met methodiek projectmatig werken (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met PMC (5 punten);
9. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het coördineren/leiden van complexe woningbouwprojecten en Ruimtelijke Ontwikkeling procedures (35 punten).

Voor kandidaten/bureaus: Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Communicatief sterk;
– Omgevingssensibel;
– Initiatief nemen;
– Leidinggeven;
– Beslissen;
– Goede schriftelijke vaardigheden.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 10 (cao gemeenten).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do -Vrij. De uren zijn, in overleg, vrij in te delen over de dagen, hybride werken tot max 50 % bespreekbaar

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 23 november 2023, in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 16 november voor 17.00 uur bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
    • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
    • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 15 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.