Job Location
Overijssel
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-01-24

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
De projecten waar jij verantwoordelijk voor bent hebben impact! Als projectleider stuur je twee grootschalige projecten in onze gemeente  aan. Als projectleider ben jij diegene die deze projecten in goede banen leidt, van de initiatief- tot en met de realisatiefase.

Een van de projecten is de ontwikkeling rond recreatiewoningen en jachthaven Molenwaard.

De gemeente oriënteert zich op de doorontwikkeling van het gebied rond de Jachthaven Molenwaard, de recreatiewoningen Molenwaard en het te ontwikkelen terrein van de voormalig Bodewes werf. Een complex proces met verschillende eigenaren en waarin verschillende belangen gewogen worden om een ontwikkeling mogelijk te maken. In dit proces moet geschakeld worden op het nemen van stappen, communicatie met partijen en halen van mijlpaalmomenten met de gemeenteraad. De projectleider houdt overzicht, betrekt partijen, weegt belangen en denkt creatief na over mogelijkheden. Hierop schakelen in een politiek bestuurlijk proces is je eigen.

Het andere project  is ‘Nieuwbouw zwembad Zwartsluis’

De Gemeente Zwartewaterland heeft drie zwembaden. Het binnen-zwembad in Zwartsluis ‘De Kragge’ wordt vervangen voor een nieuw zwembad. Op dit moment wordt er locatieonderzoek uitgevoerd waar dit nieuwe zwembad moet komen. Op de plek waar nu het zwembad staat is woningbouw gewenst. Hiervoor zoeken wij een projectleider die nadat de raad de keuze heeft gemaakt waar het zwembad komt, het project zal leiden. De beoogde locaties hebben nog niet de juiste bestemming. De nieuwbouw van het zwembad zal middels een design & build (UAV-GC) opdracht aan de markt worden aangeboden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Projectleider binnen het ruimtelijk domein;
2. Kandidaat is beschikbaar per maandag 5 februari 2024 voor minimaal 16 uur per week;
3. Aantoonbare werkervaring met nieuwbouwprojecten;
4. Aantoonbare werkervaring als projectleider RO bij een gemeentelijke organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider binnen het ruimtelijk domein (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met nieuwbouwprojecten (30 punten);
7. Een afgeronde cursus UAV-GC 2005 (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider RO bij een gemeentelijke organisatie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
– Lef om knopen door te hakken en je werkt aan een gezamenlijk resultaat
– Goede communicatieve vaardigheden, je spreekt en schrijft in heldere taal
– Sterk in processen en je weet hoe een gemeente werkt
– Netwerker, Aanjager, Communicatief vaardig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Overijssel, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.