Job Location
Overijssel
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-20

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
Jij zet de lijnen uit, stuurt projectmedewerkers en externe adviseurs aan en bent verantwoordelijk voor projectdefinities, planningen en projectrapportages. Ook zorg je voor de juiste afwegingskaders in je adviezen aan het college van B en W en de gemeenteraad. Je beweegt je makkelijk door het politieke en bestuurlijke landschap. Niet alleen binnen de eigen gemeente, maar zeker ook daarbuiten. Met ontwikkelaars bijvoorbeeld, of met medeoverheden zoals de provincie of Rijkswaterstaat.

Het is maar goed dat jij een flinke portie lef meeneemt voor deze functie. Stilzitten en afwachten is er namelijk niet bij. Jij hebt doorzettingsvermogen en toont initiatief. Van nieuwe vraagstukken word jij niet bang. Je bijt je erin vast en zorgt dat een project geheel op rolletjes loopt. Daarnaast heb je: 

 • kennis van de veranderende rol van de gemeente bij initiatieven uit de samenleving in het kader van de nieuwe Omgevingswet
 • lef om knopen door te hakken te werken aan gezamenlijk resultaat; je kan snel schakelen, bent gedreven en herkent kansen

goede communicatieve vaardigheden, je spreekt en schrijft in heldere taal

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van sociale geografie en Planologie of vergelijkbaar;
2. BYOD-regeling (bring your own device) regeling is van toepassing; kandidaat dient in het bezit te zijn van een eigen laptop, telefoon voor het uitvoeren van de werkzaamheden;
3. Kandidaat is beschikbaar per 1 maart 2023 voor minimaal 18 uur per week;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider op het gebied van ruimtelijke ordening bij een gemeente.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider op het gebeid van ruimtelijke ordening (30 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal wo Bachelor niveau in de richting van sociale geografie en Planologie of vergelijkbaar (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie binnen ruimtelijke projecten (25 punten);
8. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk domein van een gemeente (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Communicatief vaardig in geschrift en taal;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Strategische denkkracht;
 • Verbindend;
 • Daadkrachtig, probleemoplossend vermogen;
 • Resultaat gericht;
 • Plannen en organiseren;
 • Innoveren en ontwikkelen.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 tot 30 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Overijssel, Regio, tot 20 juni 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.