Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-13

Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo’n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
In het huidige raadsakkoord is de ambitie verwoord voor het verder versterken van de “sociale basis”.

Binnen het sociaal domein wordt gewerkt volgens de methodiek van Opgavegericht werken. Dit is teamoverstijgend waarbij primair de focus ligt op de afstemming tussen de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. We werken hierbij vanuit een meerjarig integraal beleidskader sociaal domein (IBK SD). Deze  loopt in 2023 ten einde. In 2023 wordt een nieuw IBK SD voorgelegd dat betrekking heeft op de periode 2024 – 2027.

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2023 is de overweging aan de orde geweest dat er in Veenendaal meerdere sociaal/maatschappelijke initiatieven zijn die dezelfde (en ook bredere doelgroep) ondersteunen. Door de tijd verandert de rol van deze initiatieven en ontstaan er ook nieuwe initiatieven. Deze sociale/maatschappelijke initiatieven worden steeds belangrijker in de sociale basis waarbij het helpt dat de gemeente inzicht heeft in de huisvestingsvraagstukken binnen het sociale domein.

Er is toegezegd aan de gemeenteraad dat er, ten aanzien van de beleidsondersteunende functies die vallen onder de reikwijdte van het IBK SD*, inzicht komt welke (gemeentelijke) accomodaties in gebruik zijn door welke sociale/maatschappelijke initiatieven en of er knelpunten zijn. *) als reikwijdte van het IBK wordt de afbakening uit de startnotitie IBK SD aangehouden:

Participatiewet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke Ondersteuning, Wet inburgering 2021, Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening, Gezondheid en Welzijn.

De raad wordt over de uitkomsten van deze inventarisatie geïnformeerd. 
– Het inventariseren van de (gemeentelijke) accommodaties die in gebruik zijn door sociale/maatschappelijke initiatieven die     vallen onder de reikwijdte van het IBK SD.

– Het inzichtelijk maken van mogelijke knelpunten.

– Het organiseren van een stakeholdersbijeenkomst waarbij betrokken organisaties worden gehoord.

– De uitkomsten van de inventarisatie bespreken met de gemeenteraad. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een welzijnsorganisatie of gemeente;
2. Kennis en/of affiniteit met zowel diverse onderdelen van het sociale als het fysieke domein;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met huisvestingsvraagstukken binnen het sociaal en/of fysiek domein (35 punten);
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke of welzijnsorganisatie organisatie met onder meer bestuurlijke advisering aan het college (35 punten);
5.  Aantoonbare kennis van de sociale kaart van Veenendaal (15 punten);
6. Uurtarief maximaal €75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
– Samenwerkingsgericht;
– Zelfstandig;
– Resultaatgericht;
– Ondernemend;
– Communicatief.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 . Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 20 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.