Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-14

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. Je gaat werken voor een veelzijdige stad. We zijn trots op onze historie, terwijl we de blik stevig op de toekomst richten. Onder andere door het realiseren van toekomstbestendige sportvoorzieningen waar jij een grote bijdrage aan zult leveren.

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling geven we vorm aan het strategisch maatschappelijk strategisch beleid van de gemeente Nieuwegein. We werken samen met onze partners en inwoners aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. We willen eraan bijdragen dat inwoners zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond, kunnen leven. En als dat (even) niet lukt, bieden wij tijdelijk ondersteuning en bescherming zolang dat nodig is. We willen stimuleren dat Nieuwegeiners zich dicht bij huis zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Goede voorzieningen zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Opdracht
Jij bent de trekker van het project voor een (tijdelijke) sporthal in Nieuwegein. Dit betekent dat je:

 • Het project vormgeeft vanaf het begin (de initiatieffase en de definitiefase) en ook de ontwerpfase begeleidt in afstemming met diverse stakeholders intern en extern (omwonenden, verenigingen, scholen, etc.);
 • Zorgdraagt voor het inrichten van de projectadministratie, aanbesteding, de vergunningsprocedure, het bestuurlijk proces, de interne coördinatie en de uitvoering van het projectplan;
 • De voortgang van het proces controleert, toetst en bewaakt. Je houdt de planning, resultaten, kwaliteit, wet- en regelgeving en de budgetten nauwlettend in de gaten.
 • Zorgt voor bestuurlijke afstemming en je schrijft een college- en raadsvoorstel om te zorgen voor financiering;

Als projectleider Maatschappelijk Vastgoed krijg je energie van de trekkersrol. Jij zorgt voor de externe afstemming met alle betrokkenen, zoals bewoners en verenigingen. Ook maak je slim gebruik van de expertise van je collega’s en partijen die, binnen de diverse fasen in het proces, een adviserende en/of uitvoerende rol hebben.

Wat neem je mee?
We zoeken een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte projectleider. Je hebt gevoel voor de politieke context waarin je werkt en weet collega’s en diverse partijen te motiveren. Anderen ervaren jou als een sterke gesprekspartner met overtuigingskracht en uitstekende (schriftelijke en verbale) communicatieve vaardigheden. In deze rol is het van belang dat je ook analytisch en financieel sterk bent onderlegd.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde, Civiele Techniek, Technische Bedrijfskunde of soortgelijk;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als senior Projectleider huisvesting of een vergelijkbare functie.

Gunningscriteria (weging)

3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als senior projectleider huisvesting (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als senior projectleider op het gebied van sportaccommodaties (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in het overleggen met gebruikers (scholen, bewoners, sportverenigingen, etc). (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met aanbestedingen, contracten en onderhandelingen (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het werken bij een gemeente (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Proactieve, resultaatgerichte projectleider;
 • Innovatief;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Weet om te gaan met tegenstrijdige belangen;
 • Analytisch;
 • Projectmatige vaardigheden/integraal werken.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 30 november 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.