Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Organisatie
Het Team Stadsbeheer van het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen van de gemeente Rijswijk  is verantwoordelijk voor het beheer en de (her)inrichting van de openbare buitenruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Team Stadsbeheer heeft diversen vastgoedobjecten in beheer zoals het Station Rijswijk, kerktoeren, Bunkercomplex Park Overvoorde en wat woningen.  Globale plannen worden uitgewerkt tot gedetailleerde ontwerpen en bestekken (eventueel door derden). Vervolgens wordt het werk aanbesteed, wordt directie gevoerd en wordt ter plekke toezicht gehouden op de uitvoering. De projecten zijn enorm gevarieerd; van herinrichting van een grote doorgaande weg, het vervangen van bruggen,  groot onderhoud op de elementenverharding en vastgoedobjecten, riolering en beschoeiing.  Het team bestaat uit zo’n 23 collega’s met een flexibele schil van inhuur.

Opdracht
De gemeente Rijswijk heeft in eigendom het station aan het Generaal Eisenhowerplein. Het stationsgebouw is gebouwd in 1996 en sindsdien heeft er geen grootschalige renovaties plaatsgevonden. NS heeft in een brief laten weten dat zij zich zorgen maken over de kwaliteit van het gebouw, technische installatie en het schoonhouden van het gebouw. De spoor georiënteerde gevel heeft de hoogste prioriteit om te laten herstellen in verband gevaarzetting van vallende tegels. Er zijn twee adviesrapporten uit 2018 van Kontek en Arcadis die dit ondersteunen. Wij zijn op zoek naar projectleider die dit project begeleid tot en met de nazorg.

De opdracht van senior projectleider bouw valt o.a. uiteen in de volgende taken:

 • Projectmatig werken bij het aansturen van projecten op basis van risicoanalyse van tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie en communicatie (G(R)OTICK);
 • Als projectleider heb je een zeer zelfstandige rol op een uitdagend project..
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke realisatie van een bouwproject binnen de in het voortraject vastgestelde uitgangspunten met betrekking tot bouwtijd, budget, kwaliteit en veiligheid tijdens het bouwproces.
 • Je stuurt, enthousiasmeert, coördineert en geeft leiding aan diverse onderaannemers en zorgt ervoor dat de doelstellingen worden behaald.
 • Tevens voer en organiseer je de diverse voor het project noodzakelijke vergaderingen,
 • Je draagt zorg voor de financiële sturing en rapportage van je project, waarbij je anticipeert op marktontwikkelingen.
 • Daarnaast geef je invulling aan de rol van contractmanager en anticipeer je tijdig op kansen en risico’s.

Knock-out eisen
1. Uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2023;
2. Uurtarief maximaal € 100,00 inclusief reiskosten en fee Flextender, exclusief BTW;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau richting Bouwkunde of Bouwtechnische Bedrijfskunde (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het GROTICK sturingsmechanisme in de afgelopen 2 jaar (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als projectleider bij met projecten vergelijkbaar aan ons project. (Duidelijk weergegeven middels een voorbeeld/toelichting) (40 punten);
a. Meer dan 5 jaar aantoonbare werking (40 punten);
b. 3 tot 5 jaar aantoonbare werking (20 punten);
c. Minder dan 3 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatie vaardig
 • Planmatig en resultaatgericht kunnen werken
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Stressbestendig
 • Besluitvaardig
 • Flexibel
 • Teamspeler en klantgericht
 • Gevoel voor belangen van verschillende partijen
 • Een initiatiefrijke, assertieve houding en met een hoge mate van zelfstandigheid
 • Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma t/m Vrij.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 22 februari 2023 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Voor een optionele verlenging van dit contract met twee keer één jaar zullen de nieuwe verrekenprijzen en de geleverde kwaliteit van de dienstverlening doorslaggevend zijn. Deze verrekenprijzen dient u uiterlijk twee maanden voorafgaand aan de einddatum van de overeenkomst schriftelijk in te dienen bij de opdrachtgever. Het niet tijdig indienen van deze nieuwe verrekenprijzen kan een verlenging onmogelijk maken. U dient een eventuele prijsverhoging te onderbouwen met o.a. prijsindexcijfers. Het is aan opdrachtgever om de eventuele prijswijziging te beoordelen en het contract al dan niet te verlengen.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 15 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot maandag 20 februari 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 6 tot 12 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.