Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-19

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, enkoestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door. De stad is modern én historisch maar ook druk énrustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen. Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Het Team Gebiedsontwikkeling is een team in oprichting binnen de gemeente Rijswijk en focust zich op de lopende binnenstedelijke gebiedsontwikkeling ‘Stadas Rijswijk’. De Stadas bestaat uit diverse deelgebieden; Bogaard stadcentrum, Kessler Park, Havenkwartier en Te Werve-Oost. Een nieuw op te starten deelgebied is het Station en het stationsgebied (hierna Stationsgebied). Het team bestaat uit projectleiders, omgevingsmanagers en projectsecretarissen/-ondersteuning. Binnen dit team wordt gezocht naar een projectleider voor het Stationsgebied.

Opdracht
Het Stationsgebied ligt centraal gelegen in de Stadsas tussen het gebied Bogaard stadscentrum en het Kessler Park in. Het gebied moet de verbindende rol gaan spelen tussen deze gebieden en breed in de Stadsas. Daarnaast heeft het uiteraard een essentiële  rol in de bereikbaarheid van Rijswijk. Op het station halteren naast de trein ook een tram en meerdere bussen en is er een taxistandplaats. Het station Rijswijk is samen met het toekomstige station Rijswijk Buiten een onderdeel van de spoorverbinding tussen Leiden en Dordrecht (de Oude lijn) waar gewerkt wordt aan een hoogwaardige snelle en frequente OV verbinding. Het stationsgebied is gedateerd en sluit ook niet meer aan bij de huidige behoeften en het intensievere gebruik mede door de groei van de stad.  We willen een nieuw hoogwaardig station en stationsomgeving dat aansluit op de ambities van Rijswijk om een groene en toegankelijke stad te zijn waarbij wandelen, fietsen en gebruik van OV voorop staat en waarbij toevoeging van passend programma mogelijk is. Op dit moment bevinden we ons nog in de initiatieffase. Er zijn meerdere (haalbaarheids)studies gedaan en er is een handelingsperspectief, maar bestuurlijke besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden.

Als projectleider is het je taak om de verkennende fase af te ronden door een projectopdracht met een handelingsperspectief voor de vervolgfasen bestuurlijk vast te laten stellen. Hierbij zorg je voor interne en externe afstemming met partijen. Je bent een verbinder op de inhoud en op de relatie en hebt ervaring met de herontwikkeling van een station en de stationsomgeving. Hierbij heb je aantoonbare ervaring in de samenwerking met NS, Prorail en andere met vervoersmaatschappijen om tot een nieuwe inrichting van een station en stationsgebied te komen. Op basis van het projectplan dat je opstelt ga je samen met het projectteam aan de slag met de verdere inrichting en uitwerking van de opgave. Als projectleider ben je integraal verantwoordelijk voor de producten en processen die vanuit de gemeente nodig zijn voor de transformatie in het Stationsgebied. Je neemt daarvoor kennis over en ervaring met gebiedsontwikkelingen en stationstransformaties mee. Je bent gewend om te werken in een multidisciplinair krachtenveld, waarbij er soms sprake is van tegengestelde belangen. Hierbij blijf je gericht op de samenwerking met alle stakeholders, zonder het gemeentelijke belang uit het oog te verliezen.

Je stelt de periodieke voortgangsrapportages op. Samen met de manager Gebiedsontwikkeling zorg je voor goede informatieverstrekking en advisering aan de domeinmanager Ruimtelijke Ontwikkelingen en de wethouder. Je verzorgt en regisseert relevante bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Dit alles om een integrale planvorming en -uitwerking tot stand te laten komen en bestuurlijk te borgen. In jouw project ben je zelfstandig en functioneer je als centraal aanspreekpunt en in teamverband draag je bij aan de opbouw van het team en de harmonisering van de werkzaamheden tussen de deelgebieden. Ben jij die energieke gebiedsontwikkelaar die ervaring heeft met de herontwikkeling van stations en stationsgebieden en wil jij een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de grote binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Rijswijk? Kan jij deze complexe transformatie namens ons de leiden? Dan zoeken wij jou!!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of ipad;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als project-/procesmanager Gebiedsontwikkeling in de afgelopen 7 jaar (graag duidelijk weergeven;
3. Minimaal 1 aantoonbare werkervaring als project-/procesmanager van een herontwikkeling van station en stationsgebied in de afgelopen 5 jaar (graag duidelijk weergeven);
4. Aantoonbare ervaring in het samenwerken met NS, Prorail en andere vervoers- en spoormaatschappijen bij een transformatie van een station en stationsgebied in de afgelopen 5 jaar (graag duidelijk weergeven).

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van multidisciplinaire projectteams bij gebiedsontwikkelingen in de afgelopen 7 jaar (graag duidelijk weergeven in het cv) (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en/of gebiedstransformaties (graag duidelijk weergevenn in het cv middels referentie projecten) (25 punten);
7. Twee, bij deze opdrachtpassende, referenten (5 punten);
8. Aantal jaar aantoonbare werkervaring als aanspreekpunt/vertegenwoordiger namens een gemeente richting marktpartijen in de afgelopen 10 jaar (graag duidelijk weergeven in het cv middels referentie projecten) (max. 30 punten);
a. minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten);
b.  tot 3 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. 4 tot 6 jaren aantoonbare werkervaring (20 punten);
d. 7 of meer jaren aantoonbare werkervaring (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jouw aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent daadkrachtig met een goed gevoel voor bestuurlijke, politieke en sociale verhoudingen en belangen;
– Je hebt lef om hoge ambities neer te zetten en waar te maken;
– Je bent in staat mensen te motiveren om samen resultaten te behalen;
– Je hebt overzicht en stuurt aan zonder de details te verliezen;
– Je hebt een heldere communicatiestijl en overtuigingskracht, waardoor je op elk niveau partijen op één lijn krijgt (zowel in- als extern);
– Je kunt goed samenwerken en bent een echte teamspeler;
– Je bent resultaatgericht en een stevige gesprekspartner met overtuigingskracht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie (3) kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 27 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 22 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 15 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 16 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 20 juni 2023 9:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

1 jaar, 24 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.