Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-19

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Het beoordelen en verstrekken van subsidies is een belangrijke taak binnen SBC. Om onze beleidsdoelen mogelijk te maken stellen we subsidieverordeningen en beleidsregels op. We hebben binnen onze subsidietaak op dit moment 4 aandachtsgebieden waarvoor we jouw inzet vragen:

  1. Voor de SWO is de afdeling Dienstverlening met het team juridische zaken bezig om de Algemene Subsidieverordeningen voor Hoogeveen en De Wolden te actualiseren. Vanuit SBC leveren we daar een bijdrage aan. Indien dit traject op het moment dat je start nog niet is afgerond is het jouw taak om er voor te zorgen dat deze bijdrage wordt geleverd. Tevens ben je aanspreekpunt voor de afdeling Dienstverlening.
  2. Bij SBC hebben we de opdracht een nota subsidiebeleidskader op te stellen. Deze nota stelt de algemene kaders. In de nota moet bijvoorbeeld geduid worden wanneer iets een subsidie is en wanneer het een opdracht is. Maar ook het handelingskader hoe we om gaan met grote subsidieaccounts, subsidies op begrotingsbasis en verschillende vormen van subsidies maken onderdeel uit van de op te stellen nota. De nota is een verdieping van de algemene regels en afspraken uit de Algemene Subsidieverordening.
  3. Na het vaststellen van het subsidiebeleidskader is het de bedoeling om een jaarlijkse uitwerkingsnota voor subsidies op te stellen. In de uitwerkingsnota voor subsidies streven we naar een integraal overzicht van subsidieregelingen met duidelijke grondslagen waarop instellingen hun subsidie kunnen aanvragen.
  4. Op dit moment zijn er zo’n 100 verordeningen en subsidieregels bij SBC die geactualiseerd moeten worden. We zijn daar in samenwerking met de juridische afdeling al mee gestart. Het is jouw taak om de voortgang van dit proces te bewaken en te coördineren en waar nodig mee te helpen op inhoud.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van subsidienota’s, subsidieverordeningen en subsidieregels;
2.  Uurtarief maximaal € 95,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met het coördineren van werkzaamheden die samenhangen met het verstrekken van subsidies (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het coördineren van werkzaamheden waarbij business en staf gezamelijk aan een resultaat werken (benoem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als projectleider (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een subsidiebeleidskader (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een uitwerkingsnota (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–  Samenwerken;
–  Analytisch;
–  Communicatief in woord en geschrift;
–  Resultaatgericht;
–  Zelfstandig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  beperkt

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 27 november. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 24 november 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 16 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 20 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 tot 16 uur, 9 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.