Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Afdeling maatschappelijk ondersteuning
De afdeling Maatschappelijke ondersteuning houdt zich bezig met de uitvoering van alle gemeentelijke taken in het sociaal domein. We werken daarbij intensief samen met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Onze uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de toegang tot passende ondersteuning voor inwoners van de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes.

Opdracht

In deze 12 maanden ligt de nadruk op van de volgende werkzaamheden:

 1. Leiding geven aan het uitvoeringsprogramma re-integratie en participatie.
 2. Ervaring met het opzetten en uitvoeren van een integraal uitvoeringsprogramma in de regio Gooi & Vechtstreek.
 3. Zorgdragen voor de implementatie van de projecten en sturen op operationeel niveau van de externe ingehuurde partijen / aanbieders waaronder het werkgeversservicepunt.
 4. Initiëren van nieuwe concepten en werkwijze en de implementatie hiervan verzorgen.
 5. Van binnen naar buiten werken. Kijken naar de vraag van de inwoner i.p.v. aanbod van de aanbieders.
 6. Contact met diverse organisatie en partijen.
 7. Afwegen van mogelijke keuzes en de daarbij behorende consequenties.
 8. Sturen op het behalen van de te verantwoorden resultaten van het uitvoeringsprogramma re-integratie en participatie.
 9. Formuleren van doelstellingen en resultaten per programma en afspraken maken met in te zetten externe aanbieders. Sturen op het realiseren van de resultaten.
 10. Kwantiteit en kwaliteit verantwoording afleggen aan het management van de afdeling Maatschappelijke Zaken en verantwoordelijke wethouders.
 11. Goede kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt.
 12. Actief netwerk in de regio Gooi & Vechtstreek op het gebied van re-integratie en participatie.

Kennis en aantoonbare ervaring in het werken met iSamenleving van Pink Roccade waaronder het kunnen vertalen van concrete projecten naar een programma van eisen die in ISamenleving opgenomen kunnen worden.

Vereisten/knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met de implementatie van re-integratieprojecten;
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het sociaal domein;
3. Maximum uurtarief van €75,00,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
4. Uiterlijk beschikbaar per 9 januari 2023 voor 36 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 7 jaar als projectleider sociaal domein bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van de regionale arbeidsmarkt Gooi & Vechtstreek, blijkend uit relevante werkervaring (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
7. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met iSamenleving (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met CivSam (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het sturen op operationeel niveau van de externe ingehuurde partijen / aanbieders waaronder het werkgeversservicepunt (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Leiding / sturing geven aan een netwerk van externe aanbieders.
 • Creatief en instaat tot het initiëren van nieuwe concepten en werkwijze en de implementatie hiervan verzorgen.
 • Resultaatgericht en commercieel.
 • Bestuurlijke sensitiviteit.
 • Goede kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden om zowel met consulenten, management, inwoners, aanbieders en bestuurders overleg te voeren.
 • Kennis en aantoonbare ervaring in het werken met iSamenleving van Pink Roccade.

 Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.