Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-01-18

Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

De organisatie is onderverdeeld in vier domeinen: Mens en Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Organisatie en Publiek en Bestuur.

Opdracht:
De Europese verkiezingen komen eraan in juni 2024. Wij zoeken iemand die dat leuk vindt om te organiseren voor onze gemeente. Samen met collega’s uit het team en de burgemeester op een goede manier de verkiezingen organiseren en ook met een vernieuwende blik kijken naar de mogelijkheden. Afhankelijk van de kandidaat en de beschikbare uren is er de mogelijkheid om aanvullende opdrachten te vervullen op het gebied van bereikbaarheid, kwaliteit en telefonie.
Dit ga je doen als projectleider verkiezingen:

 • Regisseren en uitvoeren van het totale proces van verkiezingen
 • Invoeren van verbeteringen
 • Afstemmen en communicatie verzorgen met de belanghebbenden

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per 5 februari 2024 voor 24-36 uur per week voor de duur van de opdracht.
2. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van Verkiezingen tijdens minimaal 1 verkiezingsperiode;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeentelijke instelling

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender 
4. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van Verkiezingen tijdens minimaal 3 verkiezingsperiodes (35 punten);
5. Uurtarief maximaal € 95,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Burgerzaken applicaties, benoem deze in het cv (25 punten);
7. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in het organiseren van evenementen (5 punten).

Competenties

 • Zelfstandig;
 • Communicatief;
 • Nauwkeurig;
 • Resultaatgericht;
 • Organiseren;
 • Creatief.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.