Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-29

Organisatie
De Omgevingsdienst Groningen verzorgt de uitvoering van vergunningverlening- , toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen).

Opdracht
De ODG is sinds de start van de dienst gehuisvest in Veendam, aan de Lloydsweg 17. Het pand is gehuurd. Het kantoor is bij de start geschikt gemaakt (was een voormalig transportbedrijf) voor de uitvoering van het werk van de ODG. Concreet zijn er kantoortuinen gemaakt, is de kantine gerenoveerd (met keuken, waar beperkt gebruik van wordt gemaakt) en zijn er gedurende de looptijd extra toiletten gemaakt. Er werken ca. 250 medewerkers bij de ODG.

Het uitgangspunt bij de ODG is dat er hybride wordt gewerkt. Dat wil zeggen dat er zowel thuis als op kantoor wordt gewerkt. De gedachte is dat men voor samenkomst en ontmoeting naar kantoor komt, waarbij vanuit dat oogpunt men ongeveer twee dagen per week op kantoor is.

Het kantoor is deels aangepast aan deze nieuwe werksituatie door het plaatsen van belcellen, installatie van techniek om hybride vergaderen mogelijk te maken.

Nu we met de verhuurder overeen zijn gekomen om voor langere periode (10 jaren) in het pand te blijven huisvesten, wil de ODG graag een aantal vernieuwingen doorvoeren. De afgelopen 10 jaar is dit minimaal gebeurd.

Taken
Zoals hierboven aangegeven ligt er een grote verbouwingsopgave in het pand van de ODG. We zoeken een projectleider dit kan coördineren en concreet het volgende gaat doen:

 • Opstellen van een realistisch plan van aanpak, inclusief tijdspad, investeringsvoorstellen en benodigde overige middelen.
 • Zorg dragen voor uitvoering van de projecten, met inachtneming van het gebruik van kantoor gedurende die tijd
 • Zorg dragen voor nodige aanbestedingen
 • Je bent verantwoordelijk voor de diverse contacten en contracten met partijen
 • Je bewaakt de kwaliteit van de afspraken en vernieuwingen en stuurt en monitort de afspraken;
 • Je communiceert met je opdrachtgever;
 • Je werkt samen met een interieurontwerper, die de ODG aan zich verbonden heeft om de huisstijl te bewaken

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van renovatie en kantoor vernieuwing;
3. Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig opstellen van plan van aanpak voor de herinrichting van een kantoor (noem hiervan minimaal 1 duidelijk voorbeeld);
4. Aantoonbare werkervaring met het uitzetten van aanbestedingen;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van renovatie en kantoor vernieuwing (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het zelfstandig opstellen van plan van aanpak voor de herinrichting van een kantoor (noem hiervan minimaal 1 duidelijk voorbeeld) (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het uitzetten van aanbestedingen (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Leiderschap;
 • Communicatief;
 • Verbindend;
 • Secuur;
 • Hands-on.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op een nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 30 maart 2023 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 uur, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.