Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
De gemeente Wijk bij Duurstede doet haar werk in het midden van en mét de samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. De Wijkse regie-organisatie heeft vier uitgangspunten: (1) We werken ambitie gestuurd (2) We werken voor, met en vanuit de samenleving (3) Ménsen maken het verschil (4) We doen ons werk met betrokkenheid en vakmanschap.

Team Fysieke Leefomgeving (FLO)
Team Fysieke Leefomgeving (FLO) bestaat uit circa 45 medewerkers en houdt zich bezig met het ruimtelijk domein. Missie van FLO is het bevorderen van een gezonde, veilige, duurzame en mooie leefomgeving voor onze inwoners. De gemeente heeft grote cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, die we willen behouden en als inspiratie gebruiken voor nieuwe ruimtelijke opgaven voor wonen en werken. Het team is verantwoordelijk voor taakvelden ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, milieu, duurzaamheid, wonen, verkeer, natuur en landschap.

Opdracht
Het programma duurzaamheid bestaat uit de thema’s warmtetransitie, grootschalige opwek, duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en circulaire economie. Voor de warmtetransitie zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider voor de uitvoering van de transitievisie warmte. In de transitievisie warmte heeft de gemeente Wijk bij Duurstede vastgesteld om tot 2030 te werken aan het verduurzamen en isoleren van de gebouwde omgeving. In deze periode onderzoeken we ook alternatieve warmtebronnen. De gewenste kandidaat heeft naast ervaring en expertise binnen de warmtetransitie deskundigheid op het gebied van circulaire economie. Voor het thema circulaire economie stellen we in 2023 een uitvoeringsprogramma op.

De projectleider warmtetransitie heeft de volgende opdrachtomschrijving:

 • Je werkt gedreven aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en werkt hierbij intensief samen met de wijkregisseur aardgasvrij, de projectmedewerker duurzaamheid en programma manager duurzaamheid.
 • Je bent de trekker van het thema van de warmtetransitie binnen het programma duurzaamheid.
 • Vanuit de verantwoordelijkheid voor het thema van de warmtetransitie bewaak je de voortgang en zorg je ervoor dat het bestuur hierover uitstekend wordt geïnformeerd en geadviseerd.
 • Je werkt integraal en projectmatig en kan daarbij uitstekend samenwerken met collega’s, inwoners, externe partijen en gemeenten in de regio om onze ambities te realiseren.
 • Je bent communicatief sterk en onderhoudt contacten zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Je krijgt mensen in beweging en denkt in kansen.
 • Je bent in staat financieringsbronnen voor de warmtetransitie aan te boren.
 • Je levert input bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma circulaire economie.

Wat ga je doen?

We zoeken een ervaren projectleider voor de warmtetransitie. We zoeken iemand die aanspreekpunt kan zijn voor het thema van de warmtetransitie en de veelheid aan vragen en ontwikkelingen in goede banen kan leiden. Je bent sparringpartner voor je duurzaamheidscollega’s, je beantwoordt vragen, informeert en denkt mee met bestuur & politiek, collega’s, inwoners en maatschappelijke partijen. Je ondersteunt daar waar nodig. Je bent verantwoordelijk voor de budgetten van de warmtetransitie en houdt het overzicht over de uitgaven. Je vraagt geld aan binnen het Nationaal Isolatie Programma, je verkent innovaties op het gebied van de warmtetransitie, werkt aan het opstellen van een wijkuitvoeringsprogramma en je bent aanspreekpunt voor de woningbouwcorporaties. Je levert input op het uitvoeringsprogramma circulaire economie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of beleidsmedewerker op het gebied van duurzaamheid;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectleider/beleidsmedewerker op het gebied van de warmtetransitie/ energietransitie (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het thema circulaire economie en advisering aan gemeenten (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van duurzaamheid in opdracht van of bij een gemeentelijke overheid (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je werkt integraal en projectmatig en kan daarbij uitstekend samenwerken met collega’s, inwoners, externe partijen en gemeenten in de regio om onze ambities te realiseren.
 • Je bent communicatief sterk en onderhoudt makkelijk contacten zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Je krijgt mensen in beweging en denkt in kansen.
 • Je bent in staat financieringsbronnen voor de warmtetransitie aan te boren.
 • Je bent proactief en resultaatgericht.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.