Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-07-19

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Opdracht
De afdeling Ontwikkeling van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdt zich bezig met gebiedsontwikkelingen, binnenstedelijke woningbouwprojecten, maatschappelijke voorzieningen, inrichting van bedrijventerreinen, het aansluiten van nieuwe en bestaande woonwijken op warmtenetten, tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en spoedzoekers en infrastructurele projecten. Als projectmanager van de afdeling Ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van uiteenlopende projecten en stuur je in- en externe deskundigen aan op het gebied van civiele techniek, planning, planeconomie, juridische zaken en stedenbouw. Je hebt oog voor duurzaamheid en klimaatadaptatie in ieder project. Daarnaast zijn communicatie en participatie met omwonenden en andere belanghebbenden zorgvuldig verankerd in ieder planproces.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten.
    Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Mimimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als projectmanager op het gebied van woningbouwprojecten binnen een gemeentelijke instelling;
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de participatieladder;

Gunningscriteria (weging)
6. Mimimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als projectmanager op het gebied van woningbouwprojecten binnen een gemeentelijke instelling (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het onderhandelen en samenwerken met projectontwikkelaars en met woningcorporaties (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met toepassing van duurzame en klimaat adaptieve oplossingen op het gebied van woningen (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met tijdelijke huisvestiging van vluchtelingen en spoedzoekers (15 punten);
10. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

– Resultaatgericht: je bent in staat concrete resultaten te boeken en werkt daar doelgericht naar toe met oog voor de belangen van alle betrokken partijen;
– Onderhandelingsvaardig: je behartigt de belangen van de gemeente in onderhandelingssituaties;
– Enthousiasmerend: door een positieve instelling weet je de gemeentelijke organisatie en externe partijen mee te nemen om tot een gedragen resultaat te komen;
– Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen: je stemt je aanpak af met de ambtelijk opdrachtgever en bereidt bestuurlijke besluitvorming voor in overleg met de betrokken wethouder(s);
– Omgevingsbewust: je bent je bewust van het bouwen in een bewoonde omgeving en de communicatie die dat met zich nee brengt.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 tot 28 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.