Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-17

ZonMw
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen en daarmee bijdragen aan vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Dat betekent werken bij ZonMw. ZonMw ontwerpt programma’s en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis én signaleert waar kennis nodig is. Wij ondersteunen de gehele kennisketen; van fundamenteel, praktijkgericht- en actieonderzoek tot de projectmatige implementatie en opschaling van innovaties. ZonMw verbindt mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. We werken nauw samen met onder andere onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, cliënten en burgers. Want alleen samen kunnen we het verschil maken.  Onze hoofdopdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Bij ZonMw werken zo’n 600 mensen in de programma-afdeling, de stafafdelingen beleid, advies & strategie en bedrijfsvoering waar onder andere de technische projecten een onderdeel vanuit maken. De afgelopen jaren is ZonMw sterk gegroeid in omvang. Samen met een veranderende omgeving vragen deze ontwikkelingen om een doorontwikkeling van de organisatie. Om dit in goede banen te leiden maakt ZonMw een onderscheid in de “run” en “change” van de organisatie. De technische projecten zoals AIMS maken een strategisch onderdeel uit van onze bedrijfsvoering, en vragen daarom ook om een doorontwikkeling.

Projectmanager AIMS
AIMS is het grant management systeem waarmee ZonMw haar subsidieverleningsproces ondersteunt. Daarmee is AIMS een van de kernapplicaties waarmee binnen ZonMw wordt gewerkt. Omdat ZonMw de afgelopen jaren sterk is gegroeid, is er nu een herontwerp fase aangebroken voor de inrichting van AIMS. Dit herontwerp vindt plaats in een bredere context, waarin o.a. werkwijzen intern worden gestroomlijnd en processen worden geoptimaliseerd. Het project AIMS is onderdeel van het change programma binnen ZonMw.

Voor de realisatie van het herontwerp van AIMS zoeken wij een ervaren projectmanager, die samen met ons team van functioneel beheerders en de leverancier gaat zorgen voor een toekomstbestendige inrichting. Dit ontwerp en de realisatie vinden plaats in nauwe samenwerking met andere strategische organisatieprojecten, in het bijzonder het project waarin het subsidie instrumentarium wordt gestroomlijnd. Voor AIMS hebben wij een koers van “zero custom code”, en dus gaat het in de implementatie om een optimale inzet van de bestaande full stack van het generieke product.

Opdracht

De opdracht omvat:

 • Opstellen van plan van aanpak voor het redesign van AIMS;
 • Coördineren van de inzet van de leverancier;
 • Aansturen van intern projectteam;
 • Afstemming met interne stakeholders en andere projectteams;
 • Ontwerp, realisatie en vastlegging van de nieuwe inrichting: inrichtingsprincipes, ontwerp voor de configuratie, coördinatie van de technische realisatie, noodzakelijke integraties, implementatie, en borging van de overgang van project naar beheerfase.
 • Daarbij val je rechtstreeks onder het MT lid dat verantwoordelijk is voor de “change” van de ZonMw organisatie.

Competenties:

 • uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling);
 • analytisch en gestructureerd;
 • beschikt over veel abstractievermogen en kan plannen en ontwerpen vertalen naar concrete acties;
 • resultaatgericht;
 • flexibele en positieve instelling;
 • teamspeler;
 • organisatiesensitief;
 • je weet je team op koers te houden, en mensen aan elkaar en aan doelstellingen te verbinden;
 •  

Knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de aansturing en coördinatie van software implementatie projecten;
3. Aantoonbare ervaring in de aansturing en realisatie van de implementatie van workflow-gebaseerde software applicaties (bijv. grant management applicaties, ERP of andere workflow management software);
4. Uurtarief maximaal 137,50 euro excl. BTW, maar inclusief tarief flextender en reiskosten woon-werk;

Gunningscriteria
5. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met (her)ontwerpvraagstukken van workflows (15 punten);
7. Minimaal 3 implementatieprojecten geleid van workflow-gebaseerde software applicaties in de afgelopen 10 jaar (noem deze 3 duidelijk in het cv) (40 punten);
8. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de aansturing en coördinatie van software implementatie projecten (35 punten).

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie twintig (20) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De twintig (20) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaande criteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek;
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: in onderlinge afstemming.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie in Den Haag of online via Teams, op 25 en 26 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 22 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 12 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 15 januari 2024  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 18 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 40 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.