Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-03

Organisatie FAST
Centre for Future Affordable & Sustainable Therapy development (FAST) is een onafhankelijk nationaal expertise centrum voor innovatieve therapieontwikkeling gehost door ZonMw.

FAST is een slagvaardig proactief expertise centrum dat kennis en expertise bundelt en ontsluit, en een dialoog op gang brengt in het ecosysteem, mede dankzij een uitgebreid netwerk van experts. Kansen en knelpunten worden geïdentificeerd en geprioriteerd om vervolgens op een integrale wijze aan te pakken, bijvoorbeeld in use-cases, proefprojecten en pilotstudies. De rode draad in alle activiteiten is een gezamenlijke agenda gericht op het versnellen, versterken en innoveren van de gehele keten van therapieontwikkeling, van laboratorium tot de beschikbaarheid voor de patiënt. FAST verbindt stakeholders die actief betrokken zijn bij het proces van innovatieve therapieontwikkeling, zoals onderzoekers, patiënten, en ondernemers groot en klein, van science parks en regelgevende instanties tot partijen die met aanvullende knowhow kunnen bijdragen aan het innoveren van de keten.

Opdracht
FAST wil graag voor stakeholders in het ecosysteem van therapie ontwikkeling de centrale plek worden om informatie te vinden en ondersteuning te krijgen door kennis en expertise te bundelen en ontsluiten door gebruik te maken van slimme applicaties. We zijn op zoek naar een projectmanager die de benodigde ondersteunende digitale infrastructuur voor deze wegwijsfunctie uitdenkt en begeleid en FAST adviseert welke applicaties passend zijn bij de gewenste functionaliteiten

We zoeken een ervaren, flexibele, projectmanager die recente ervaring heeft met CRM selectie en implementatie. Iemand met passie voor het bedenken van innovatieve en slimme (AI) oplossingen. Een projectmanager die weet wat de digitale mogelijkheden zijn en wensen vanuit FAST en andere gebruikers kan vertalen naar functionaliteiten en technische oplossingen. Een aanpakker met oog voor de wensen van eindgebruikers en focus op gebruikersvriendelijkheid  en passie voor en uitgebreide kennis van innovatieve applicaties en tooling voor i) project management functionaliteiten en ii) het intuïtief ontsluiten en het up-to-date houden van complexe en samengestelde informatie. Kortom, we zoeken een ervaren digital professional met ook de gebruikersvriendelijkheid en gespecialiseerd in het verbinden van complexe IT en marketing vraagstukken. 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 125,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werk, materiaalkosten en fee Flextender;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met het project management van digitale projecten (van onderzoek tot implementatie en marketing);
3. Minimaal 5 jaar ervaring met het ontwerpen van data-gedreven applicatielandschappen;

Gunningscriteria
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met selectie, configuratie en implementatie van CRM en project management functionaliteiten, (40 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met onderzoeken, opzetten en integreren van verschillende applicaties in een digitale infrastructuur met als doel de werkprocessen een communicatiestromen efficiënt en effectief te laten verlopen (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar ervaring met (online) marketing voor online applicaties voor een gespecialiseerde doelgroep (35 punten).

Competenties:

 • Creatief;
 • Oplossingsgericht;
 • Zelfstarter;
 • Resultaatgericht;
 • Betrokken;
 • Teamspeler;
 • Kunnen vertalen van complexe informatie naar eenvoudige structuur/taal/beeld;
 • Strategische sparringpartner;
 • Gestructureerde werker;
 • Netwerker en verbinder;
 • Prioriteiten weet te stellen en overzicht kan bewaken.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde bovenstaandecriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek vindt online of bij ZonMw plaats en wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

CV-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Uit het CV dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg bepaald.

Planning
De gesprekken worden op maandag 8 januari 2024 tussen 11:00-14:00 uur gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen op vrijdag 5 januari 2024. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • FAST/ZonMw verzoekt tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • FAST/ZonMw verzoekt tot het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 januari 2024, 12:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, Betreft een oproepcontract van 8-16 uur per week uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.