Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-06

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team projectbureau bemenst alle complexe projecten binnen de gemeente Zeist. Het bestaat uit ongeveer 15 professionals met daaromheen een flexibele schil. Daarnaast werk je voornamelijk in je eigen projectteams die je samen met je ambtelijk opdrachtgever samenstelt.

Opdracht
De opdracht gaat over 2 projecten:

Willem Arntszhoeve Den Dolder
De Willem Arntszhoeve is een zorgterrein in Den Dolder dat wordt herontwikkeld naar woningbouw en een natuurinclusieve setting. Eigenaar van het terrein is Altrecht.
Voor het gebied is een gebiedsvisie vastgesteld, er is een projectontwikkelaar geselecteerd en voor een aantal deelgebieden is een bestemmingsplan in procedure.
De gemeente Zeist heeft een faciliterende rol. Voor de verdere uitwerking van de plannen zoekt Zeist een projectmanager.

Werkzaamheden:

 • Dagelijkse aansturing op inhoud, proces, planning, budget
 • Afstemmen met interne en externe partijen / stakeholders
 • Actieve (begeleiding) rol in participatie
 • Inbrengen belangen van gemeente Zeist in planproces
 • Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming
 • Bewaken en signaleren van politieke gevoeligheid en hierop handelen
 • Aansturen (bestemmingsplan)procedures
 • Faciliteren planvorming inrichtingsplannen openbare ruimte

Hofje van Zeist
Het Hofje van Zeist is een initiatief om een klein complex woningen te bouwen voor mensen die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar toch enige begeleiding nodig hebben. De woningen worden ontwikkeld op een binnenterrein. Complexiteit is dat een gemeentelijk pand moet worden verbouwd en een particulier gebouw moet worden verplaatst. De woningen zullen worden afgenomen door de corporatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling:
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider gebiedsontwikkeling bij een gemeente;
3. Een maximaal uurtarief van €125,- exclusief btw, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager Gebiedsontwikkeling binnen een gemeente in de afgelopen 8 jaar (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het realiseren van gemeentelijke grondexploitatie en/of het ontwikkelen van gebiedsvisie (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met participatieprocessen, bij voorkeur in combinatie met woningbouw door corporaties en projectontwikkelaars (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het selecteren van een projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van grond door middel van een tender (20 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 13 maart 2023 voor tenminste 12 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Door je natuurlijke enthousiasme weet je mensen aan je te binden, te verbinden en aan het werk te zetten;
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je hebt een “drone view”;
 • Je beschikt over het vermogen om politieke en/of maatschappelijk gevoelige zaken te vertalen naar het team en de projecten;
 • Je beschikt over een grote mate van bestuurlijk- en politieke sensitiviteit;
 • Je bent analytisch en samenwerkingsgericht;
 • Je kunt snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationele niveau en je kan daarbij een bijdrage leveren op deze drie niveaus;
 • Als een ware pitbull bewaak jij budgetten en termijnen. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11/12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg
Is hybride werken mogelijk: Ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 9 maart 2023 De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 8 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 3 maart 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 6 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 7 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.