Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-14

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht; projectmanagement buitengebied Beemster
Purmerend heeft ambitie en dat is terug te zien in de stad. Programma’s zoals Purmerend 2040 en de Beemsterse Dorpsontwikkelingsvisies moeten op inhoud verder worden afgestemd. Voor diverse ontwikkelingen uit deze programma`s zoeken wij een ervaren projectmanager gebiedsontwikkeling. Deze opdracht is specifiek gericht op het buitengebied van de gemeente Purmerend, de Beemster. Een projectleider met ervaring is een pré gezien de bestuurlijke sensitiviteit. Bij deze opdracht werk je nauw samen met het projectteam aan uiteenlopende projecten. Dit betreft onder andere het uitwerken van de Beemsterse Dorpsontwikkelingsvisies tot concrete plannen. Hieronder vallen o.a. de ontwikkeling van een senioren hof, transformatie van een voormalige gemeentehuislocatie, een gezondheidscentrum, een integraal kindcentrum, een voorzieningencluster (toekomstig dorpscentrum) en het begeleiden van een aantal verkeersonderzoeken. De Beemster staat op de Unesco-werelderfgoedlijst. Dit maakt deze projecten extra uitdagend gezien de stedenbouwkundige eisen en planologie. Ervaring met dergelijke ontwikkelingen is een pré gezien de uitdaging op participatie vlak.

Je werkt voor de ontwikkeling van de projecten nauw samen met de ambtelijke opdrachtgever, het projectteam en met private partijen. Je stemt af met ons bestuur en met je interne stakeholders zoals team Vastgoed. Verder omvat de opdracht onder andere;

 • Je bent verantwoordelijk voor de gebied- en locatieontwikkelingen in de Beemster;
 • Je houdt rekening met diverse belangen (bereikbaarheid, draagvlak, duurzaamheid, actualiteit en sociale cohesie);
 • Je voert regie op de ontwikkelingen, onderhandelt met ontwikkelaars en werkt de plannen gezamenlijk met de je collega’s verder uit;
 • Je inventariseert de relaties en belangen in het project en vertaalt die naar projecteisen;
 • Je vertegenwoordigt het projectteam, begeleidt inspraakprocedures en voorlichtingsbijeenkomsten;
 • Je werkt samen met de projectleiders gebiedsontwikkeling en je brengt het team zowel op de inhoud als op persoonlijkheid verder;
 • Je heb affiniteit met het werken in het buitengebied;
 • Je werkt op het snijvlak van het gemeentebestuur, de inwoners, de organisatie, de dorpen en de stad.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider, – manager ruimtelijke ontwikkeling;   
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider,- manager ruimtelijke ontwikkeling bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 7 jaar (40 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider (gebiedsontwikkeling) in de afgelopen 6 jaar (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met projectleiding in een buitengebied (benoem dit duidelijk in een cv met een concreet voorbeeld) (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Hebt gevoel voor innovatieve samenwerking zowel met bewoners als met ondernemers;
 • Bent een stevige maar empathische gesprekspartner op alle niveaus;
 • Beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Bent van nature nieuwsgierig en functioneert optimaal in een snel veranderende omgeving.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 18 januari 2024 tussen 14.00 uur tot 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 17 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 12 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 15 januari, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 32 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.