Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-15

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Je werkt als projectmanager bij het projectenbureau van de gemeente Zoetermeer, waar ongeveer 70 collega’s werken aan verschillende projecten in de organisatie. Denk aan projecten binnen grote gebiedsontwikkelingen, vastgoed- en verduurzamingsprojecten, projecten op het gebied van bedrijfsvoering, in het sociaal domein of bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe wetgeving, zoals in het geval van deze vacature. Het projectenbureau richt zich op het professionaliseren van projectmanagement als vak. We verwachten van al onze mensen dat zij een actieve bijdrage leveren aan de professionaliseringslag.

Opdracht
De gemeente Zoetermeer wil een open overheidsinstantie zijn, waarbij duidelijk is wat de gemeente doet voor haar inwoners. Om dit te kunnen bereiken dient overheidsinformatie daar waar mogelijk, openbaar te zijn en gemakkelijk te vinden. De Wet open overheid onderschrijft dit doel onder meer door sneller verzoeken om openbaarmaking af te handelen en een aantal categorieën van overheidsinformatie aan te duiden als informatie die (op den duur) verplicht actief openbaar gemaakt moet worden. Het afgelopen jaar zijn al grote stappen gezet om zowel richting passieve als actieve openbaarmaking te voldoen aan de wet. Deze nieuwe opdracht is opgesteld om de volgende stappen in de juiste richting te zetten.

Jouw taken samengevat:
– Jij zorgt er voor dat alle leden van het management van de gemeente Zoetermeer op de hoogte zijn van de werkwijze rondom actieve en passieve openbaarmaking.
– Jij zorgt in samenwerking met de ambtelijk opdrachtgever van je project, dat het bestuur van de gemeente Zoetermeer goed geïnformeerd is over het traject rondom de Woo en kan hier ook in adviseren.
– Jij zorgt er voor dat de recent aangeschafte anonimiseringssoftware goed werkt voor alle collega’s die daar gebruik van willen maken.
– Jij zorgt er voor dat de standaard processen rondom het opstellen van de documenten die uiteindelijk actief openbaar gemaakt worden, goed in kaart zijn gebracht. Deze standaard processen desgewenst optimaliseren dan uiteindelijk en komen tot een goed passend template voor de meest voorkomende processen.
– Jij zorgt er voor dat verzoeken om informatie door de gehele organisatie op een uniforme wijze worden afgehandeld.
– Jij zorgt er voor dat er een of meerdere plannen van aanpak zijn voor de actieve openbaarmaking (voor de categorieën die nog niet openbaar gemaakt worden). Daarbij zorg je er voor dat alle afdelingen zich bewust zijn van hun aandeel in dit proces.

Je resultaten:
– Anonimiseringssoftware is geïmplementeerd.
– De verzoeken om informatie worden op de juiste wijze afgehandeld (passieve openbaarmaking).
– De documenten die worden opgesteld binnen de 11 categorieën voor actieve openbaarmaking voldoen aan de wet.
– De MT- leden en het college van de gemeente Zoetermeer zijn goed op de hoogte van de Woo.
– Standaard processen rondom Woo- documenten zijn geoptimaliseerd en men kan uniform werken. 
– Een opgesteld en uitgerold plan van aanpak voor de actieve openbaarmaking ná de eerste vier categorieën (q1).

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare in de afgelopen 5 jaar werkervaring;
4.  Uurtarief maximaal € 95,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als project/programmamanager van omvangrijke en complexe projecten (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met organisatieontwikkelings- en/of reorganisatieprocessen bij een (semi–)overheid (15 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in gemeentelijke organisaties (50 punten);
8. Juridische achtergrond in opleiding of ervaring met nieuwe wetgeving in het werk opgedaan. In staat wetgeving te lezen en te vertalen naar organisatorische consequenties (15 punten).

Competenties
1. werkt resultaatgericht;
2. maakt concreet wat nog onvoldoende scherp is;
3.  draagt de visie en bedoeling van het project actief uit;
4.  weet de organisatie te enthousiasmeren;
5.  onderkent tijdig de politieke/maatschappelijke afbreukrisico’s voor de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, anticipeert met de juiste interventies en laat hierin stevigheid zien;
6.  kent de politieke/maatschappelijke ontwikkelingen en trends, geeft daar betekenis aan in termen van risico’s en kansen op (middel)lange termijn en vertaalt deze naar het eigen project;
7.  weet op alle niveaus te adviseren en te schakelen;
8.  weet om te gaan met verschillende belangen en brengt partijen bij elkaar zonder de relatie te verstoren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 11 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.