Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-04

Organisatie
De KNAW is een onafhankelijk en interdisciplinair genootschap dat de belangen van de wetenschap behartigt en adviseert over wetenschappelijke vraagstukken. De organisatie is gevestigd in Amsterdam en heeft tien instituten voor wetenschappelijk onderzoek en drie instituten die infrastructuur bieden voor onderzoek – die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. De KNAW is op zoek naar een interim projectmanager voor de uitrol van Microsoft 365 en Teams.

Opdracht
Het project ‘M365 KNAW fase 2’ richt zich op de organisatorische, technische en functionele inrichting, inrichting van de beheerorganisatie en gebruikersadoptie van M365 (met een nadruk op Teams) als moderne digitale samenwerkingsomgeving voor 8 van de 13 instituten van de KNAW en het stafbureau. De implementatie vindt plaats in samenhang met de organisatiearchitectuur, IT-infrastructuur en het huidige applicatielandschap van de KNAW. De naleving van wet- en regelgeving, van de door SURF en het Rijk uitgevoerde DPIA op M365, alsmede van het informatieveiligheidsbeleid en het privacybeleid van de KNAW zijn randvoorwaardelijk.

Als interim projectmanager ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de uitrol van Microsoft 365 en Teams. Je stelt de planning en de begroting voor het project op, verdeelt de taken binnen een interdisciplinaire projectgroep en houdt toezicht op de uitvoering van het project. Je zorgt ervoor dat het project binnen de gestelde tijd en het budget wordt afgerond. Je rapporteert aan de door de directie ingestelde stuurgroep, werkt nauw samen met de IT-afdeling en onderhoudt het contact met de CISO en Functionaris Gegevensbescherming.

De nog binnen het project uit te voeren werkzaamheden betreffen:

 • de verdere uitwerking van de inmiddels ontwikkelde doel informatiearchitectuur binnen de organisatorische, functionele en technische inrichting van M365;
 • de configuratie van Defender voor Endpoint, Defender for Identity en Defender for Office;
 • het doorontwikkelen van een beheerplan en securityplan;
 • het doorontwikkelen van het adoptieprogramma, d.w.z. het verder ontwikkelen van communicatiemiddelen, handleidingen, instructies en trainingen voor verschillende typen eindgebruikers;
 • de migratie van persoonlijke netwerkschijven naar OneDrive;
 • het geven van trainingen en de uitrol per deelnemende entiteit van Teams als samenwerkingsomgeving;
 • het voorbereiden van en uitvoering geven aan de overdacht naar de beheer- en gebruikersorganisatie bij oplevering van de projectresultaten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 5 jaar Aantoonbare werkervaring met het aansturen van IT Projecten aan de implementatie kant;
3. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken volgens de Prince 2 methodiek:
4. Aantoonbare werkervaring met de implementatie ven M365

Gunningscriteria (weging)
5. aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider implementatie Microsoft 365 (35 punten)6. Aantoonbare werkervaring (semi)overheidsorganisatie en/of hoger onderwijsinstelling (30 punten);
7. Uurtarief maximaal €115,- exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten en uitvoeren van een adoptieplan (25 punten).

Competenties

 1. Je bent zelfstandig en durft initiatief te nemen. Je benadert stakeholders en de stuurgroep actief en neemt hen mee in het project;
 2. Je denkt inhoudelijk mee over de doorontwikkeling van M365;
 3. Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.