Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2024-01-01

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
De Ronde Venen kent zogenaamde toemaakdekken met bodemverontreiniging, waaronder lood. De problematiek van diffuus lood in de bodem in de gemeente De Ronde Venen (DRV) is uitzonderlijk, aangezien er relatief veel percelen zijn met een kans op een hoog loodgehalte. Contact van jonge kinderen met lood kan leiden tot gezondheidsrisico’s en het advies van de GGD is dan ook om bij jonge kinderen te streven naar een zo laag mogelijke blootstelling aan lood. Naar aanleiding daarvan zijn Provincie Utrecht (PU) en DRV gestart met het project aanpak Diffuus Lood De Ronde Venen.

Doelstelling van het project is de blootstelling met lood ten gevolge van bodemverontreiniging dusdanig te reduceren dat verlies van IQ bij jonge kinderen niet meer dan 3 punten is. De uitvoering vindt plaats door het projectbureau Diffuus Lood DRV.

Het projectbureau is een gezamenlijk initiatief van PU en DRV. Het is een kleine slagvaardige organisatie waarin medewerkers van PU, DRV en de regionale uitvoeringsdiensten (RUD ODRU) participeren. Dit zijn veelal technisch hoogopgeleide professionals die gewend zijn om zelfstandig te opereren. Het projectbureau voert grootschalig onderzoek uit, geeft locatiegerichte gebruiksadviezen en zorgt ervoor dat locaties indien aan de orde gesaneerd worden. In het verlengde daarvan is het projectbureau betrokken bij de relevante landelijke, regionale en lokale beleidsontwikkelingen.

Voor de aansturing van dit bureau zoeken wij een projectmanager. Naast de aansturing van het projectbureau is de projectmanager verantwoordelijk voor de voortgang van het project, de communicatie met de relevante (externe) doelgroepen (waarbij de projectmanager nauw optrekt met de adviseur communicatie), het rapporteren van de voortgang aan de stuurgroep en het, in samenwerking met de stuurgroep informeren van de relevante politiek-bestuurlijke gremia.

Vereisten / knock out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als (programma)manager op het gebied van bodem;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van bodemonderzoek en sanering;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen of in opdracht van de overheid;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als (programma)manager op het gebied van bodem (40 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van bodemonderzoek, sanering en wet bodembescherming (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van wethouder en/of gedeputeerde (15 punten);
8. Uurtarief maximaal 120 euro exclusief BTW inclusief reiskosten (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het ovengenoemde profiel voldoet.

Persoonlijke eigenschappen

 • Verbindend (verschillende belangen kunnen benoemen en verbinden)
 • Communicatief sterk en weet je effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden:
 • Goed kunnen samenwerken
 • Je hebt een flinke dosis humor en relativeringsvermogen.

Vaardigheden

 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgericht: je bent pragmatisch ingesteld en in staat knopen door te hakken:
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit is goed ontwikkeld en je hebt gevoel voor verhoudingen, structuren en besluitvormingstrajecten:
 • Empathisch vermogen is goed ontwikkel

Kennis

 • Je hebt technisch-inhoudelijke kennis op het gebied van (het aansturen van) bodemonderzoek en bodemsanering:
 • Goede kennis van de Wet Bodembescherming. Kennis van de bodemregelgeving onder de Omgevingswet is een pré.
 • Je bent financieel-juridisch goed onderlegt in termen van aanbesteding, uitputting en voortgang:

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal RV12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie in het provinciehuis op vrijdag 5 januari 2024 van 13:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 4 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 22 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 27 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 2 januari 2024,09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 6 tot 12 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.