Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-13

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en kunnen we daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team projectbureau bemenst alle complexe projecten binnen de gemeente Zeist. Het bestaat uit ongeveer 15 professionals met daaromheen een flexibele schil. Daarnaast werk je voornamelijk in je eigen projectteams die je samen met je ambtelijk opdrachtgever samenstelt.

Opdracht
De opdracht gaat over 2 projecten, hier kan ook apart op ingeschreven worden.

Kromme Rijngebied natuurrobuust en duurzaam 8 uur per week zo snel als mogelijk
Het Kromme Rijngebied ligt tussen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Bunnik, De Bilt en Utrecht. Het is een landbouwgebied, afgewisseld met oude landgoederen, dat onder sterke stedelijke druk staat. In het kader van Groen Groeit Mee, start hier samen met partijen een pilot om groene (her)ontwikkeling te stimuleren en te bekostigen. Provincie en regio zijn trekker.
Voor het inbrengen van de Zeister agenda en het verbinden van plaatselijke stakeholders met de opgave, zoeken wij een projectleider. Het gaat om halen en brengen: een brug bouwen tussen regionale en lokale partijen op inhoud en proces. Op lokaal niveau zijn er veel actieve stakeholders. Er ligt een bestuurlijk kader en op regionaal niveau zijn de onderlinge verhoudingen goed. Het regionale proces is in de startfase, het lokale proces moet nog opgestart.
Zie voor meer informatie/inspiratie: pag 36 en 37 van: https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Projecten/Projecten_algemeen/Propositie_van_Zeist/Proposite_van_Zeist_2020.pdf

Werkzaamheden:

 • Dagelijkse aansturing op inhoud, proces, planning, budget
 • Afstemmen met interne en externe partijen / stakeholders
 • Actieve (opzetten en begeleiding) rol in participatie
 • Inbrengen belangen van gemeente Zeist in planproces (halen en brengen)
 • Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming
 • Bewaken en signaleren van politieke gevoeligheid en hierop handelen

Nieuwe betekenisgeving voor de Stichtse Lustwarande 8 uur per week vanaf 1 juni of later
Zeist is in het rijke bezit van een gordel buitenplaatsen en landgoederen langs de N225, de Stichtse Lustwarande genaamd. Deze hebben in de vorige eeuw een transformatie doorgemaakt, veelal naar kantoor. Dit gebied dreigt (nog meer) kwaliteit te verliezen, door de hoge dynamiek aan ruimtelijke initiatieven,  waar we (kwalitatief) onvoldoende antwoord op hebben. Er liggen vele initiatieven en uitdagingen. Zeist heeft groenmonumentale waarden hoog in het vaandel staan, en zoekt naar antwoord op de dynamiek in het gebied en een nieuw perspectief voor de toekomst. Komend jaar is budget beschikbaar voor het opstellen van een toetsingskader/toekomstperspectief. Het definiëren van de het product en het opstellen hiervan moet worden opgestart en in overleg met interne en externe stakeholders ter hand worden genomen.
Zie voor meer informatie/inspiratie: pag 68 en 69 van: https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Open_gemeenten_nieuwe_bestandenboom/Projecten/Projecten_algemeen/Propositie_van_Zeist/Proposite_van_Zeist_2020.pdf

Werkzaamheden:

 • Dagelijkse aansturing op inhoud, proces, planning, budget
 • Afstemmen met interne en externe partijen / stakeholders
 • Actieve (opzetten en begeleiding) rol in participatie
 • Voorbereiden bestuurlijke besluitvorming
 • Bewaken en signaleren van politieke gevoeligheid en hierop handelen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Projectmanager Ruimtelijke Ordening;
3. De kandidaat is beschikbaar voor het hele project of voor 1 van de deelprojecten, benoem dit duidelijk in het cv;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager ruimtelijke ontwikkeling binnen een gemeente (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het ontwikkelen van gebiedsvisies (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring in de afgelopen 8 jaar met participatieprocessen, bij voorkeur in combinatie met andere overheden en belangenorganisaties (35 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke Ordening en/of Planologie (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je voelt je thuis in een trekkende rol, maar ook in een samenwerkingsverband met gezamenlijke verantwoordelijkheden;
 • Door je natuurlijke enthousiasme weet je mensen aan je te binden, te verbinden en aan het werk te zetten;
 • Je bent transparant en herkent op welke punten en momenten je mensen aan moet haken (zowel halen als brengen);
 • Je bent resultaatgericht;
 • Je hebt een “drone view”;
 • Je beschikt over het vermogen om politieke en/of maatschappelijk gevoelige zaken te vertalen naar het team en de projecten;
 • Je beschikt over een grote mate van bestuurlijk- en politieke sensitiviteit;
 • Je bent analytisch en samenwerkingsgericht;
 • Je kunt snel schakelen tussen strategisch, tactisch en operationele niveau en je kan daarbij een bijdrage leveren op deze drie niveaus;
 • Als een ware pitbull bewaak jij budgetten en termijnen;
 • Affiniteit met groene kwaliteiten in gebiedsontwikkeling.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 a 2 (1 voor het gehele project of 2 voor de projectdelen)

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 18 april 2023 van 13.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 17 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 11 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 13 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 14 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 1x8 tot 16 uur of 1x 8 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.