Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2024-01-03

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team & Functie
Als projectmanager / senior adviseur Mobiliteit ben je onderdeel van het team Mobiliteit en Parkeren. Het team is onderdeel van het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen. Dit Domein omvat de teams Ruimte, Mobiliteit en Parkeren, Stadsbeheer, Onderhoud Ruimtelijk Domein, Vergunningen, Monumentenzorg & Archeologie, Gebiedsontwikkelingen en de bestuurlijke opgave Implementatie Omgevingswet.

Dit dynamische team met 20 zowel jonge als ervaren verkeerskundigen, projectleiders en beleidsadviseurs is een mix van vaste mensen en inhuur. Het team houdt zich bezig met onderzoek, beleid, ontwerp, participatie en advisering over mobiliteit en parkeren. We werken aan onze eigen projecten en aan integrale gebiedsontwikkelingen. We werken samen met de omgeving in Rijswijk en de regio aan plannen en projecten voor een stad die bereikbaar, leefbaar, duurzaam en verkeersveilig is. Het toepassen van innovatie, anders omgaan met mobiliteit en het inpassen van vele ruimtelijke initiatieven en transformaties, zijn mooie uitdagingen. De projecten worden de laatste jaren groter en complexer. Ook worden projecten steeds meer in onderlinge samenhang aangepakt en speelt participatie met de omgeving een belangrijke rol.

Op dit moment zijn meerdere projecten en processen actueel waar we in het team versterking voor nodig hebben. Van jou verwachten we een adviserende rol in beleid en projecten maar ook een rol als coach en vraagbaak voor junior en medior (beleids)medewerkers. Het team is in ontwikkeling door vertrek en komst van collega’s. Een “verbinder” is daarom van bijzondere waarde.

Opdracht
Jouw rol als projectmanager / senior adviseur Mobiliteit betreft de volgende taken:
– Projectmanager in lopende projecten en processen van Bereikbaarheid CID/Binckhorst, Herinrichting Geestbrugweg, kruising Geestbrugweg met de Haagweg en de herinrichting van de Herenstraat en de Willemstraat in Oud  Rijswijk;
– Coachen van junior (beleids-)medewerkers.

De projectmanager vertegenwoordigt de gemeente Rijswijk in het project Bereikbaarheid CID Binckhorst en neemt deel aan de begeleidingsgroep. Dit project wordt aangestuurd door de gezamenlijke opdrachtgevers (gemeenten, rijk, provincie en MRDH) middels een extern IPM-team. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in  de begeleidingsgroep. Je bent verantwoordelijk voor het  het deelproject in Rijswijk (herinrichting van de Geestbrugweg  en de kruising met de Haagweg) en de verbinding met het totale mobiliteitsproject CID Binckhorst . De bestuurlijk aandacht is groot.

Een goede participatie met de omgeving is van groot belang om de herinrichting te doen slagen.

Aansluitend aan de Geestbrugweg bevindt zich het winkelcentrum van Oud-Rijswijk. In samenwerking met de omgeving moet een bestuurlijk voorstel voorbereid worden voor een herinrichting van de beide winkelstraten.

Vanuit het team Mobiliteit en Parkeren is de projectmanager verantwoordelijk voor de genoemde projecten, het laten opstellen van ontwerpen ten behoeve van de projecten, het aansturen van het projectteams, het inhuren van ingenieursdiensten, ambtelijke en bestuurlijke afstemming, het opstellen van Bestuurlijke Overeenkomsten en het voorbereiden van besluitvorming door het college en gemeenteraad en het houden van informatieavonden en participatiebijeenkomsten voor de omgeving.

Om bovenstaande taken goed uit te kunnen voeren verwachten wij van jou dat:

 • Je bekend bent met ambtelijke- en bestuurlijke besluitvormingsprocessen bij gemeente, MRDH, provincie en Rijk
 • Je bestuurlijke besluitvorming kan voorbereiden
 • Je in staat bent te schakelen tussen inhoud en bestuurlijk proces
 • Je meerdere complexe multidisciplinaire projecten hebt aangestuurd waar meerdere bestuurlijke partijen bij betrokken zijn
 • Je bekend bent met participatieprocessen en deze ook op de juiste momenten weet in te zetten
 • Je ervaring hebt met het opstellen van bestuurlijke overeenkomsten

Mensen ervaren jou als een positieve en stevige persoonlijkheid. Je stapt gemakkelijk op nieuwe mensen en situaties af, je kunt opbouwende feedback geven en bent gewend om door te zetten en anderen enthousiast te maken. Je bent er goed in om je adviezen te ‘verkopen’ en resultaten te halen. Je bent aantoonbaar een goede onderhandelaar. Je brengt senioriteit en ervaring mee.

Wij zoeken naar kandidaten met een relevante HBO- of WO opleiding (bijvoorbeeld verkeerskunde, vervoerkunde, sociale geografie  of bestuurskunde met ervaring in het vakgebied) aangevuld met relevante cursussen en meerjarige relevante werkervaring bij de (gemeentelijke) overheid. Als senior adviseur weet je uit ervaring wat er komt kijken bij complexe processen, regionale samenwerking en teamontwikkeling om samen de klus te kunnen klaren. Je hebt ervaring in het leiden van projecten op strategisch niveau.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar voor 16 uur per week gedurende de hele looptijd van de opdracht;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur en projectmanager op het gebied van verkeer en vervoer;
4. Maximaal uurtarief van €125,- exclusief btw, inclusief Fee Flextender en Reiskosten woon en werk-verkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
5. Minimaal een afgeronde WO bachelor opleiding op het gebied van verkeerskunde, vervoerkunde, sociale geografie, civiele techniek of bestuurskunde (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur en projectmanager op het gebied van verkeer en vervoer binnen een gemeente (35 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als adviseur en projectmanager op het gebied van verkeer en vervoer (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Haaglanden gebied i.v.m. regionale projecten en politieke aspecten (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om daadwerkelijk contact te maken met alle stakeholders;
 • Je hebt een analytisch en ondernemend vermogen om je adviezen op een creatieve en frisse manier tot realisatie te brengen;
 • Je kan goed samenwerken en bent een echte teamplayer;
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor de bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • Het structureren en stroomlijnen van processen zit in je DNA.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 2 van 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk in week 1 van 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 4 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.