Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-21

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Beleid
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster signaleren en initiëren ontwikkelingen in de maatschappij, om deze vervolgens te vertalen naar visie en strategie om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om alle beleidsdomeinen van de gemeente, denk aan economie, ruimte, mobiliteit, veiligheid, onderwijs, zorg, sociale zaken, etc. Het cluster beheert hierbij de middelen en voert op hoofdlijnen regie op de realisatie. Collega’s werken op interactieve manier met stakeholders in de maatschappij, binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur.

Opdracht
De ‘Tour de France Femmes avec Zwift’ is de grootste wielerwedstrijd voor vrouwen ter wereld. De start is op maandag 12 augustus 2024 in Rotterdam, op zondag 18 augustus is de finish op de legendarische Alpe d’Huez. Maandag 12 augustus koersen de rensters in de eerste etappe van Rotterdam naar Den Haag waarbij ook het Westland wordt aangedaan. Dit topsportevenement levert een belangrijke bijdrage aan de economische en sportieve doelstellingen van de gemeente Westland.

De gemeente Westland wil dit topsportevenement benutten om het unieke Westlandse glastuinbouwcluster te positioneren aan de wereld en de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente te vergroten.

Maar onze ambitie reikt verder. De Tour de France Femmes biedt niet alleen plezier en vermaak maar moet alle Westlanders inspireren om ook zelf meer te gaan sporten en bewegen. We verbinden dit evenement bijvoorbeeld graag voor, tijdens en na de etappe dag aan onze onderwijsinstellingen en (sport)verenigingen.

Om de economische en sportieve kansen optimaal te benutten en dit topsportevenement tot een succes te maken zoeken wij een ervaren Projectmanager die begrijpt dat een evenement van dit kaliber verschillende lagen heeft. De Projectmanager moet wel in staat zijn een breed en gelaagd programma te borgen in meerdere projecten en snapt de operationele kant van topevenementen goed.

Je bent initiator, kartrekker en voorzitter van de projectgroep Tour des France Femmes voor de gemeente Westland. Als Projectmanager ben jij de verbindende schakel tussen de verschillende betrokken beleidsterreinen (o.a. sport, economie, verkeer, veiligheid, cultuur). Jij stuurt op de resultaten en op te leveren producten. Daarnaast ben jij intern aanspreekpunt en contactpersoon voor de betrokken bestuurders. Voor de externe betrokken maatschappelijke organisaties, bedrijven en de organiserende gemeenten (Rotterdam, Den Haag en Dordrecht) ben jij hét aanspreekpunt en de contactpersoon. Deze rol vergt politiek bestuurlijke sensitiviteit, kennis van en ervaring met het bestuurlijke besluitvormingsproces. Het schrijven van bestuurlijke stukken gaat je vanuit je ervaring makkelijk af. Westland wil dit grote sportevenement inzetten om maatschappelijke waarde te creëren. Jij weet hoe je dit aanpakt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 120,- (Schaal 13) inclusief Flextender fee en reiskosten, excl. BTW;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van eventmanagement, Sport, bedrijfskunde;
3. Volledig beschikbaar in de zomermaanden 2024 (juni, juli, augustus) voorafgaand aan het evenement op 12 augustus 2024;
4. Aantoonbare werkervaring als projectmanager op het gebied van sport, economie, verkeer, veiligheid en cultuur, benoem binnen welke gebieden;
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectmanager binnen een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Projectmanager binnen het Publiek domein van een overheidsorganisatie (30 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op de beleidsterreinen sport en economie (15 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het bestuurlijke besluitvormingsproces en het schrijven van bestuurlijke stukken (15 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met evenementenorganisatie binnen het publiek domein (20 punten);
9. Een afgeronde WO master opleiding op het gebied van Bedrijfskunde (15 punten);
10. Kennis van de lokale Westlandse situatie en het glastuinbouwcluster, benoem dit in het cv (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent organisatorisch en communicatief sterk, bent een stevige verbindende gesprekspartner en neemt initiatief;
– Je bent resultaatgericht en zoekt naar niet standaard oplossingen;
– Daarnaast ben je bestuurlijk-sensitief;
– Ook ben je flexibel en kun je goed onder druk met partijen samenwerken;
– Je bent stressbestendig, flexibel en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
– Affiniteit met wielrennen is een pre.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 9 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.