Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-12

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Opdracht
Het Ruimtelijk domein werkt aan de ontwikkeling, realisatie en beheer en onderhoud van Purmerend en Beemster. Ook zorgen zij voor vergunningen, toezicht en handhaving. Binnen dat werkgebied is Team Vastgoed integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en gronden van de gemeente. De doelstelling daarbij is om het vastgoedbeheer kwalitatief te optimaliseren en te komen tot een goedlopend gemeentelijk vastgoedbedrijf. Het team beheert de bestaande portefeuille professioneel. Ook levert het team een bijdrage aan de ontwikkelopgave voor de stad. 

Voor het Team Vastgoed zijn we op zoek naar een ervaren projectmanager.
Als projectmanager ben je onder andere verantwoordelijk voor de aansturing van het volledige traject van de realisatie van een tijdelijke woonvoorziening van circa 40-50 woningen voor spoedzoekers en statushouders. Daarnaast verzorg je de begeleiding van de realisatie van een nieuwe basisschool met kinderopvang (Klimopschool) en de realisatie van een nieuwe sporthal in het Karekietpark Purmerend. In Middenbeemster dient een nieuw Integraal kindcentrum ontwikkeld te worden waar bibliotheek, kinderopvang, basisschool en Centrum voor jeugd en Gezin gaan samenwerken. Ook voor deze projecten ben je verantwoordelijk.

Deze opdracht vraagt om een deskundige die beschikt over ruime ervaring met participatie, inspraak, weerstand, belangenafweging en media. Iemand die begrijpt dat de functie van je vraagt dat je dagen in de 5de versnelling werkt en met passie naar het werk gaat. Iemand die in staat is om bruggen te bouwen met diverse stakeholders om de gestelde projectdoelen te realiseren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Projectmanager bij een gemeente;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager (30 punten);
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in de begeleiding van complexe vastgoedprojecten in een maatschappelijk én bestuurlijk gevoelige context (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de begeleiding van gemeentelijke vastgoedprojecten (20 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar bij een 80.000+ gemeente of overheidsinstantie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent gedreven en resultaatgericht;
  • Je bent besluitvaardig;
  • Je bent een stevige maar empathische gesprekspartner op alle niveaus;
  • Je bent flexibel en functioneert optimaal in een dynamische omgeving;
  • Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit en weet verschillende belangen samen te brengen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.


Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Inzetbaarheid in overleg met teammanager. De inzet fluctueert als gevolg van de projecten.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 15 februari 2023 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 14 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 8 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 9 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 28 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.