Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. Met daarin acht verschillende kernen, namelijk Mijdrecht, De Hoef, Wilnis, Amstelhoek, Waverveen, Vinkeveen, Baambrugge en Abcoude, is het werken altijd dynamisch. De inwoners van De Ronde Venen hechten veel waarde aan het leven in de groene en waterrijke leefomgeving. Tegelijkertijd grenst De Ronde Venen aan de metropool Amsterdam met de voordelen van de grote stad. Dit vraagt om lange termijn visies. Voor wonen, infrastructuur, ondernemen, duurzaamheid en milieu.

De gemeente is met circa 320 collega’s één van de grootste werkgevers van De Ronde Venen. We zijn een organisatie met ambitieuze medewerkers, korte lijnen en een informele werksfeer. Vanuit het gemeentehuis in Mijdrecht werken we hard om te zorgen voor een prettige leef- en woonomgeving voor ruim 43.000 inwoners. Natuurlijk zetten we ons ook in voor bedrijven en instellingen in de omgeving.

Afdeling
Je komt te werken binnen de afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte. En meer specifiek het ingenieursbureau.

Opdracht
De afdeling integraal beheer openbare ruimte is verantwoordelijk voor de totale buitenruimte in de gemeente de Ronde Venen. De afdeling voert diverse soorten werkzaamheden uit. Zoals het verzorgen van het dagelijks onderhoud en beheer van de buitenruimte. Groot onderhoud werkzaamheden en uiteraard reconstructie en renovatie. Van onder andere Rioleringen, Wegen, Civiele Kunstwerken, groen projecten en verkeersmaatregelen. Voor de werkvoorbereiding, projectleiding, aanbestedingen en communicatie met inwoners, bestuur en belanghebbenden zoeken wij een ervaren projectmanager beweegbare bruggen en civiele kunstwerken.

 • Het zelfstandig uitvoeren van (renovatie) projecten op het gebied van Civiele kunstwerken (Van PVE tot oplevering, directievoering en uitvoering);
 • Contractmanagement;
 • Het opstellen en beoordelen van contractstukken voor ingenieurs en aannemers;
 • Ontwerpen beoordelen en afstemmen;
 • Afstemming met stakeholders;
 • Aansturen ingenieursbureaus, in bestek fase;
 • Opstellen inkoopstrategie;
 • Voeren van aanbestedingen, civiele kunstwerken en wegen;
 • Projectleiding reconstructie beweegbare bruggen;
 • Projectleiding reconstructie Houten en betonnen bruggen;
 • Ervaring met de projectleiding van civiele kunstwerken reconstructies, zowel civiel als elektrisch en mechanisch;
 • Ervaring met werkvoorbereiding;
 • Ervaring met Auto Cad;
 • Ervaring met bestuurlijke afstemming.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbaar werk en denk niveau op hbo niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
2. Beschikbaar per uiterlijk 1 maart 2023 (25 punten);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele techniek (10 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar bij een gemeentelijke overheid met werkzaamheden in de fysieke leefomgeving (10 punten);
5. Aantoonbare ervaring in projectleiding beweegbare bruggen én standalone Sil klasse 2 (benoem dit duidelijk in het cv.) (15 punten);
6. Aantoonbare ervaring in advisering én bestuurlijke afstemming (10 punten);
7. Maximaal uurtarief €100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Door je sterke communicatieve vaardigheden en energieke karakter denk je in oplossingen en weet je de mensen te binden;
 • Je zoekt – organisatie breed – samenwerking op, vindt het vanzelfsprekend om betrokken te zijn en bereikt doelen en resultaten daardoor (ogenschijnlijk) moeiteloos;
 • Je bent tactisch en operationeel goed onderlegd;
 • Daarnaast ben je gewend in een complexe bestuurlijke omgeving te werken.
 • Communicatief vaardig en instaat om bestuur, omwonenden en collega’s te betrekken en geïnformeerd te houden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.