Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-30

Organisatie
Bij de OD NHN gaan we altijd constructief en voorkomend te werk. In onze organisatie werken zo’n 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering en zijn specialist op het gebied van klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, geluid, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, bodemkwaliteit, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.


Opdrachtomschrijving:
Ben jij een gedreven professional met een bewezen staat van dienst in het begeleiden van implementatietrajecten voor digitale werkplekken en informatiehuishouding? Heb je specifieke ervaring met SharePoint en het opstellen van beleidsdocumenten voor digitalisering? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Digitaliseringspecialist speel je een cruciale rol bij het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor de digitale werkplek, met name via SharePoint. Jouw verantwoordelijkheden omvatten onder andere:

 • Het deelnemen en coördineren van implementatietrajecten gericht op digitalisering van werkplekken en informatiehuishouding, met een focus op het gebruik van SharePoint als centraal platform.
 • Het formuleren van een helder en praktisch beleidsdocument dat richtlijnen en kaders biedt voor het succesvol uitvoeren van digitalisatieprojecten op de werkplek.
 • Het inrichten en beheren van SharePoint-platforms, inclusief het ontwikkelen van governance-structuren, het opzetten van informatiearchitectuur, het stroomlijnen van processen en het implementeren van ondersteunende systemen voor een geoptimaliseerde digitale werkplek.
 • Coördinatie en afstemming van diverse (deel)projecten binnen vastgestelde richtlijnen en kaders, waarbij je zorgt voor een gestroomlijnde aanpak en uitvoering.
 • Ervaring en kennis op het gebied van informatie-uitwisseling conform de archiefwet, wat je in staat stelt om dit aspect te integreren in het digitale landschap van de organisatie.
 • Actief betrekken van medewerkers door middel van interviews en het in kaart brengen van behoeften, om vervolgens deze inzichten te verwerken in de digitalisatiestrategieën en verwachtingen helder te communiceren.
 • Fungeren als bruggenbouwer tussen verschillende teams om één uniforme oplossing te bieden die voldoet aan de behoeften van diverse afdelingen.
 • Vertalen van ontwikkelingen en bevindingen binnen projecten naar begrijpelijke conclusies, besluiten voor het managementteam en adviesrapporten.
 • Uitvoeren van veranderingstrajecten en het verbeteren van processen, waarbij je de kern van vraagstukken begrijpt en onderlinge samenhang herkent en aanpakt.
 • Onderhandelen en maken van afspraken met leveranciers, inclusief het opstellen van DAP’s om duidelijke afspraken vast te leggen.
 • Trainen van medewerkers en het stimuleren van verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij het te voeren beleid.
 • Actieve participatie in projecten en het aanmoedigen en motiveren van projectmedewerkers, terwijl je tegelijkertijd fungeert als aanspreekpunt voor leveranciers in relatie tot digitale werkplek gerelateerde zaken.

Als geschikte kandidaat beschik je over:

 • Aantoonbare ervaring in het leiden van implementatietrajecten, bij voorkeur gericht op digitalisering van werkplekken en informatiehuishouding met gebruik van SharePoint.
 • Diepgaande kennis van SharePoint, .
 • Bewezen expertise in veranderingsprocessen en verbeteringen binnen organisaties.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om te onderhandelen en te coördineren.
 • Begrip van wet- en regelgeving met betrekking tot archivering en informatie-uitwisseling binnen organisaties.
 • Vermogen om verschillende teams samen te brengen en diverse belangen te integreren tot één uniforme oplossing.
 • Ervaring met het trainen en betrekken van medewerkers in een digitale transformatieomgeving.

Als jij gelooft dat je deze uitdaging aankunt en een sleutelrol wilt spelen in het vormgeven van een geavanceerde digitale werkomgeving, dan kijken wij uit naar jouw sollicitatie!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring  binnen een projectgroep met de implementatie van SharePoint;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde relevante opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
5. Een afgeronde cursus SharePoint (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met binnen de overheid (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van projecten (20 punten).

                                                       
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch vermogen
– Visie
– Inlevingsvermogen
– Overtuigingskracht
– Initiatief
– Samenwerken
– Connectie maken

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 tussen 12.00 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 6 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.?
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 29 januari 2024 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dinsdag 30 januari 2024, gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 31 januari 2024 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 9 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.