Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-19

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.
De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.
Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Tijdelijke versterking bij werkzaamheden en projecten op het gebied van digitaal informatiebeheer en toegankelijk maken van digitale archieven.

Jouw werkzaamheden
Je bent als projectmedewerker archief/informatiespecialist verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende taken:

 • Begeleiding en uitvoering van projecten ter bevordering van de digitale dienstverlening (digitalisering papieren bronnen, crowdsourcing);
 • Advisering op ambtelijk niveau met betrekking tot (digitale) archiefvorming en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • Begeleiding van inventarisatieprojecten van archieven en collecties;
 • Ondersteuning bij adviesrapportages, beoordelingen en correspondentie inzake het toezicht op nog over te brengen archief;
 • Voorbereiding, begeleiding en controle van de toegang op digitale archieven ter bevordering van de digitale dienstverlening. 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van € 50,- euro exclusief btw / reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met voorbereidende, begeleidende en controlewerkzaamheden ter bevordering van de digitale dienstverlening (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting van informatiewetenschappen;
4. Per direct beschikbaar voor minimaal 12 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectmedewerker archief/informatiespecialist bij een gemeentelijke instelling (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met archiefbeheersysteem Atlantis (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met advisering op ambtelijk niveau met betrekking tot (digitale) archiefvorming en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch en resultaatgericht;
 • Communicatief sterk;
 • Nauwkeurig;
 • Digitaal vaardig.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 tot 16 uur uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.