Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-05

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals het werken met de Omgevingswet, de Omgevingsvisie en -verordening, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Versnelling Woningbouw, Energietransitie en Gezonde Leefomgeving.

Opdracht
Nieuwe energie voor Utrecht is de titel van het coalitieakkoord in de Provincie Utrecht. En dat hebben we nodig, want we staan voor een grote opgave. We willen zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daar hoort ook een CO2-neutrale energievoorziening bij. Vanuit het programma Energietransitie leveren we hier met 25 enthousiaste en deskundige collega’s een bijdrage aan. We richten ons op het stimuleren van energiebesparing en het mogelijk maken van duurzame opwek van energie. De aard van de opgave vraagt om een innovatieve en inclusieve aanpak. De energietransitie in de provincie Utrecht moet haalbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners en bedrijven. Wij willen het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen en mee kan profiteren van de kansen die de energietransitie brengt. We werken nauw samen met collega’s van ruimtelijke ordening, economie, wonen, bodem, water, milieu, recreatie, cultureel erfgoed, natuur, landbouw, mobiliteit en bedrijfsvoering én met een breed scala aan partners in de regio.

In zijn algemeenheid ben je als projectmedewerker van het team PML inzetbaar op de grotere en complexere projecten en programma’s in onze organisatie. Je bent daarbij zowel de oren en ogen van de projectleiders als de rechterhand van de programmamanager. Veelal verricht je je werk zelfstandig en komt zo tot voorstellen en (deel)resultaten.

Je start als projectmedewerker bij het programma Energietransitie en verricht daarbij de volgende taken:

 • Je helpt met de organisatie en faciliteren van (grote) bijeenkomsten en workshops en draagt ideeën aan (van voorbereiding tot nazorg).
 • Je neemt deel aan overleggen en maakt indien nodig een actielijst of kort verslag. Van complexere bestuurlijke vergaderingen maak je de notulen.
 • Je draagt actief bij en levert hand en spandiensten bij de communicatie rondom het programma: bewaken communicatieplan, bijhouden website, interne communicatie e.d.
 • Je onderhoudt in samenspraak met het programmateam contact met collega’s in de organisatie. Je bent daarin een prikkelende gesprekspartner.
 • Je regelt alles voor het programma wat nodig is, dus jij bent niet bang contact op te nemen. Je bent tevens een van de aanspreekpunten voor externen.
 • Jij bewaakt en voert regie op het projectarchief en beheert verschillende mailboxen: o.a. die van het programma Energietransitie en van de community-webpagina.
 • Optioneel verzorg je de financiële basistaken, zoals aanvragen verplichtingen en afhandelen facturen.

Bovenstaande vraagt een zelfstandige manier van werken, creativiteit en flexibiliteit van jou als  projectmedewerker. Jij bent de ruggensteun van de projectleiders en zorgt voor goede archivering, vindbaarheid van documenten en overzichten. Voor dit moment omvatten de werkzaamheden zowel zwaardere ondersteunende als secretariële taken. Je werkt daarbij intensief samen met de senior communicatieadviseur de programmamanager en de projectmedewerker van het verbonden project Energienetcongestie..

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau
2. Minimaal 2 jaar ervaring in het  werken in een programma- en projectenomgeving.
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een overheidsorganisatie;
4. Aantoonbare werkervaring met MS Office, MS-Teams, Sharepoint en een Content Management Systeem;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 (20 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectmedewerker/programmasecretaris(40 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectmedewerker binnen het ruimtelijk domein binnen een Provincie (40 punten);

Overige kenmerken van gevraagd profiel

Vakmatige vaardigheden

 • Je hebt affiniteit en gevoel voor (en dus ervaring met het gebruik van) social media.
 • Affiniteit met het onderwerp energietransitie is een pré.
 • Je bent zowel schriftelijk als mondeling vaardig in je communicatie. Je hebt een makkelijke pen en kunt eenvoudige teksten schrijven.

Competenties en persoonlijke eigenschappen

 • Je bent enthousiast, klantgericht en legt makkelijk verbinding met en tussen verschillende mensen en organisaties/organisatieonderdelen.
 • Je bent ondernemend, resultaatgericht en taakvolwassen; je ‘ziet’ het werk dat gedaan moet worden en je bent zelfstandig in de uitvoering, zonder daarbij de verbinding met de omgeving en de betrokkenen uit het oog te verliezen.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en daarbij flexibel waar nodig. Je raakt niet snel van slag als dingen anders lopen dan verwacht.
 • Je weet snel inzicht te verkrijgen in welke aanpak nodig is om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Bovenal ben je iemand met een sterke persoonlijke motivatie en drive om als teamplayer samen met het programmateam tot een succesvolle uitvoering van onze opgave te komen!

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja (deels)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 9 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 8 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 3 maart 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden 4 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 6 maart 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Publicatie:

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.