Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-26

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Opdracht
De directie Bedrijfsvoering (ca. 120 medewerkers)  bestaat uit de afdelingen Financiën, Informatiemanagement & ICT Beheer, HRM en Facilitair & Inkoop (F&I). De afdeling F&I (ca. 35 medewerkers) bestaat uit een verschillende samenwerkende disciplines, namelijk huisvesting, inkoop, arbo en facilitaire zaken. De projectmedewerker facilitaire zaken maakt onderdeel uit van de het team facilitaire zaken, die bestaat uit 10 directe collega’s.

Projecten
De projectmedewerker facilitaire zaken heeft een tweetal projecten. Hieronder worden de projecten kort beschreven:
1. Data verzameling, data analyse en data verwerking van huisvestingsdata;
2. Vertaling van facilitaire visie naar concreet ingekochte facilitaire producten.

 1. Data verzameling, data analyse en data verwerking van huisvestingsdata;
  De huisvestingsportefeuille van de VRU bevat circa 75 verschillende panden. Per pand wordt een factsheet gemaakt met diverse huisvestingsdata. Hierbij valt te deken aan data zoals oppervlakten, type gebruik en specifieke kenmerken. Deze data is momenteel te vinden in vele verschillende software systemen, tekeningen en data opslagschijven. De opdracht is om deze data te centraliseren en te ontsluiten via factsheets ten gunste van een gebouwdossier.

  2. Vertaling van facilitaire visie naar concreet ingekochte facilitaire producten.
  De VRU gaat in 2023 een aantal soft services facilitaire producten opnieuw op de markt inkopen. Het project is om voor een 5tal facilitaire producten een vertaalslag te maken van de visie op een product naar een beleidslijn voor de organisatie. Vanuit deze beleidslijn wordt het programma van eisen opgesteld en wordt na een spend analyse een inkooptraject gestart. Oplevering is een contract met een leverancier en een uitvoeringsplan voor de facilitaire servicedesk om de implementatie te borgen. Het schrijven van beleid is in samenspraak met de beleidsadviseur/producteigenaar Soft Services. Het begeleiden van het inkooptraject is in samenspraak met de inkoopadviseur.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider op het gebied van huisvesting/facilitair;
2. Een maximum uurtarief van €85,- inclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
3. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Projectleider op het gebied van huisvesting/facilitair (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met gebouwdossiers, volgens NEN2767 (30 punten);
6. Een afgeronde cursus/opleiding Lean (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van facilitaire meldingen in Axxerion (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Doelgericht;
 • Proactief;
 • Creatief;
 • Enthousiast;
 • Flexibel;
 • Ondernemend;
 • Collegiaal. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op dinsdag 28 februari 2023 tussen 11.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 februari 2023, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 23 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 24 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

 • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.