Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-21

Organisatie
Met meer dan 110.000 inwoners verspreid over 8 kernen in Groene Hart, streven we naar een beter leven voor alle bewoners. Onze missie is gebaseerd op positieve gezondheid en duurzaamheid als pijlers voor ons sociaal en ruimtelijk beleid. In een team van ruim 900 gemotiveerde medewerkers zetten we ons in voor toonaangevende dienstverlening en resultaten. We zijn adaptief, experimenteren en ontwikkelen continu, waarbij samenwerking, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en veranderingsbereidheid centraal staan.

De gemeente bereidt zich voor op een herziening van de aanpak en contractering van Jeugdhulp vanaf januari 2024, aangezien het huidige contract afloopt. Met 23.500 jeugdigen tot 18 jaar en ongeveer 1 op de 7 die gebruikmaakt van jeugdhulp, streven we naar tijdige, passende en effectieve hulp met nadruk op lokale versterking van preventie en welzijn.

Project Oplossen Wachtlijsten
De nieuwe organisatie Jeugd- en Gezinsteams Alphen aan den Rijn B.V. start per 1 januari 2024 met een nieuwe werkwijze voor de Jeugdhulp. Hierbij krijgt de gemeente Alphen aan den Rijn vanuit de huidige jeugdhulp organisatie de wachtlijst overgedragen met jeugdigen die wachten op passende jeugdhulp. De gemeente wil deze gezinnen zoveel mogelijk continuïteit bieden. Het is onwenselijk om jeugdigen die al in een beoordelingstraject voor jeugdhulp zitten in het nieuwe jaar een nieuwe intake procedure te laten volgen volgens de werkwijze van de Overheids-B.V. Dit zou de snelheid van het starten van een passend jeugdhulp traject niet ten goede komen.

Ook het overnemen van de wachtlijst in de nieuwe Overheids-B.V. is onwenselijk. In dat geval start de nieuwe organisatie met een achterstand, waardoor de nieuwe werkwijze niet optimaal ontwikkeld kan worden. Het risico dat er direct weer grote achterstanden ontstaan is in dat scenario te groot. Daarom is besloten om per 1 januari 2024 een apart traject voor de huidige wachtlijst te gaan starten onder de noemer Project Oplossen Wachtlijsten (POW).

De opdracht
Wil jij bijdragen aan een effectieve jeugdhulp en het reduceren van wachtlijsten voor kinderen en gezinnen in Alphen aan den Rijn? We zoeken voor het POW project meerdere projectmedewerkers met expertise in wachtlijstbemiddeling in de jeugdzorg. Voor het POW project is een aparte inkoop georganiseerd om extra jeugdhulp capaciteit in te kopen voor het terugdringen van de wachtlijst.

Als projectmedewerker wachtlijstbemiddeling ga je de ingekochte zorgcapaciteit koppelen aan de jeugdigen op de wachtlijst. Je hebt hiervoor veel overleg met zorgaanbieders om ook voor de complexe hulpvragen een passend aanbod te organiseren.

Je hebt hiervoor goede communicatieve vaardigheden en spreekt zorgaanbieders waar nodig aan op hun verantwoordelijkheden. Wanneer duidelijk is dat er nog aanbod ontbreekt ga je op zoek naar zorgaanbieders die mogelijk bereid zijn zich met dit aanbod in te schrijven in de POW inkoop. Je monitort de lopende trajecten en je bent aanspreekpunt voor de zorgaanbieders die een lopend traject willen wijzigen of afronden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met wachtlijstbemiddeling in de jeugdhulp;
2. Actuele kennis van jeugdhulp en het jeugdhulpaanbod (licht dit graag toe in het cv);
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2024 voor minimaal 16 uur per week (benoem duidelijk de gewenste uren in het cv);
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau Social work/ SJD/MDW.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau met specialisatie op jeugd; (15 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met contractbeheer binnen het jeugddomein; (30 punten)
7. Een geldige registratie (SKJ/BIG/NVO) (benoem dit duidelijk in het cv); (30 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met het jeugdzorgaanbod in de regio Alphen aan den Rijn; (10 punten)
9. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2024 voor minimaal 16 uur per week (benoem duidelijk de gewenste uren in het cv). (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Communicatieve vaardigheden;
– Snel schakelen;
– Creatieve oplossing zoeken;
– Overzicht houden;
– Resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

 Stap 2: Selectie alle CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

Alle kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9 van de CAO Gemeenten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
9

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken is mogelijk)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg met de kandidaten gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 3 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 19 december 2023 De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 20 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 22 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 30 juni 2024, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.