Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 weken geleden
2024-02-07

Organisatie
Het Kenniscentrum Waterlinies staat voor veiligstelling, borging en ontsluiting van (digitale) kennis op het gebied van strategisch landschap, militair erfgoed en watermanagement van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies: de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Amsterdam (SvA). Het hoofddoel van het Kenniscentrum is het ondersteunen van de siteholder van dit UNESCO Werelderfgoed met kennis over ontstaan, (her)ontwikkeling en gebruik van het (wereld)erfgoed die nodig is voor het behoud van de ‘Outstanding Universal Value’. Het Kenniscentrum brengt daarvoor onder meer kennis in bij de processen van (her)ontwikkeling van specifieke gebieden, locaties of objecten (“Bescherming”). Verder stelt het kenniscentrum kennis en materialen (foto’s, geschriften, voorwerpen) beschikbaar bij de presentatie en de communicatie over de waterlinies (“Uitdragen”). Het Kenniscentrum beheert de eigen collectie en weet de weg naar kennis bij anderen zoals de archieven van de Nederlandse overheden, de historische verenigingen en andere relevante kennisbronnen. Het Kenniscentrum maakt (organisatorisch) onderdeel uit van het sitebureau dat de provincies ondersteunt in de samenwerking als siteholder van dit UNESCO Werelderfgoed. Deze programmaorganisatie is ondergebracht bij de provincie Utrecht.

De opdracht
Binnen het Kenniscentrum Waterlinies is plaats voor een projectmedewerker gespecialiseerd in de Stelling van Amsterdam. Hij/zij/hen beheert de digitale collectie van het Kenniscentrum, draagt zorg voor zorgvuldige archivering van de fysieke collectie, houdt de website van het Kenniscentrum actueel, beantwoordt kennisvragen van professionals over de waterlinies en onderhoudt contacten met andere relevante kennisbronnen. Ook wordt de specialist gevraagd om de kennis over de herontwikkeling van de objecten van de Waterlinies in de afgelopen decennia per object te ontsluiten. Ook is hij/zij/hen betrokken bij de activiteiten van de werkgroepen “Uitdragen” en “Bescherming” van het sitebureau voor zover daar de inbreng van kennis nodig is. Ook draagt hij/zij/hen kennis bij aan de verkenning van en daaruit voortvloeiende activiteiten van het sitebureau voor het beheer van de Hollandse Waterlinies.

Werkzaamheden
Wij zoeken een specialist SvA die diverse werkzaamheden van het  Kenniscentrum gaat uitvoeren.
Taken/verantwoordelijkheden specialist SvA

 • Je beantwoordt historische kennisvragen van professionals die betrekking hebben op de Hollandse Waterlinies en specifiek de SvA;
 • Je draagt met kennis bij aan producten en bijeenkomsten gericht op het uitdragen van het Werelderfgoed;
 • Je draagt met kennis bij aan producten en bijeenkomst gericht op de bescherming en zorgvuldige ontwikkeling van het Werelderfgoed;
 • Je bent mede-verantwoordelijk voor een goede samenwerking met de medewerkers van het sitebureau;
 • Je beheert het collectiebeheersysteem (Memorix) en website Kenniscentrum Waterlinies;
 • Je activeert en begeleidt vrijwilligers die kennis verzamelen en onderzoeken op een schaalniveau dat groter is dan een object;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor historische kennis over de Hollandse Waterlinies en breder forten, vestingwerken en verdedigingslinies.

Knock-out criteru
1. Een afgeronde opleiding op minimaal, hbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebeid van cultureelerfgoed;
3. Minimaal 1 jaar Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als historisch specialist van de stelling van Amsterdam;
4. Aantoonbare werkervaring met het beheren van historische informatie via een collectiebeheersysteem;

Gunningscriteria
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als historisch specialist van de stelling van Amsterdam (40 punten):
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van websites (10 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren en initiëren van activiteiten binnen activiteitenprogramma’s van een kenniscentrum: zoals lezingen, rondleidingen en presentaties (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Memorix voor het beheren van historische informatie via een collectiebeheersysteem (Memorix) (30 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Persoonlijke eigenschappen:

 • Communicatiekracht
 • Vaardig in organiseren
 • Probleemoplossend vermogen
 • Resultaatgericht
 • Netwerker

Kennis

 • HBO/WO niveau en
 • Beheer van het collectiebeheersysteem Memorix.

Ervaring

 • Vanuit jouw historische kennis over de Hollandse Waterlinies en specifiek de Stelling van Amsterdam ben je in staat om professionals te adviseren over ruimtelijke vraagstukken en publieke communicatie;
 • Vanuit jouw ervaring met collectiebeheersystemen ben je in staat om de collectie van het Kenniscentrum Hollandse Waterlinies adequaat te beheren;
 • Je bent in staat de verbinding te leggen en onderhouden met professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor historische kennis over militaire verdedigingswerken in Nederland en specifiek de Hollandse Waterlinies;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal RV10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 8 februari 2024 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.