Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals het werken met de Omgevingswet, de Omgevingsvisie en -verordening, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Versnelling Woningbouw, Energietransitie en Gezonde Leefomgeving.

Je thuisbasis in dit domein is het team Strategische Ruimtelijke Ontwikkeling (SRO). Team SRO werkt met ongeveer 25 adviseurs aan het provinciale ruimtelijke beleid. Wij denken, werken en adviseren mee over het ruimtelijke beleid van andere organisaties, zoals het Rijk, regio’s en gemeenten. We coördineren het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving, en zijn verantwoordelijk voor programma’s zoals het provinciaal programma wonen en werken en het programma Groen groeit mee. Als team leveren we een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie. We werken integraal, zowel binnen de provincie als in de gebieden die we ontwikkelen. We delen onze kennis binnen en buiten de provinciale organisatie, en zoeken waar mogelijk de innovatie op.

Opdracht
Wij zoeken een projectmedewerker om het project- en het kernteam van de ruimtelijke puzzel te ondersteunen. Het proces van de ruimtelijke puzzel komt voort uit de wens vanuit het Rijk om meer ruimtelijke regie te voeren. De provincies wordt daarvoor gevraagd de zogenaamde ruimtelijke puzzel te maken. In de ruimtelijke puzzel voor de provincie Utrecht wegen we de nationale opgaven en doelen ruimtelijk af met het provinciale Omgevingsbeleid, afgestemd met medeoverheden en samenwerkingspartners in de provincie. Uiteindelijk leidt dit tot ruimtelijke afspraken met het Rijk. Het kernteam begeleidt het proces, het projectteam werkt aan de inhoud van de ruimtelijke puzzel. Integraal samenwerking tussen programma’s, beleidsvelden en partners, een veelvoud aan inhoudelijke werksessies en het opleveren van gedragen producten in een ambitieuze planning met daarbij een intensieve afstemming met het Rijk, maken het proces complex en intensief.

Als projectmedewerker zorg je voor het uitvoeren van complexe inhoudelijk ondersteunende en adviserende werkzaamheden op het gebied van organisatie, planning, communicatie, financiën, inkoop, administratie/archivering, organisatie en planning. Jij voert de taken op deze gebieden uit en doet daarop ook verbetervoorstellen. Het organiseren, voorbereiden, faciliteren en begeleiden van bijeenkomsten inclusief het uitzetten en monitoren van acties, vormt een groot deel van je werkzaamheden.

In je werk zul je inhoudelijke beslissingen nemen bij je voorbereidend en ondersteunend werk en ook over jouw eigen te leveren producten en diensten. Die producten en diensten realiseer je op basis van geldende regelgeving en procedures en je stemt daarbij af met de relevante spelers. Je zult op de inhoud zo nu en dan adviseren en ondersteunen.

In feite vorm je dan de rechterhand van de medewerkers in het kernteam van de Ruimtelijke Puzzel en zorg je vanuit een ‘backoffice’ samen met het kernteam voor de optimale begeleiding.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in een programma-en projectenomgeving in het ruimtelijk domein;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ruimtelijke ordering (20 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectmedewerker binnen het ruimtelijk domein binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectmedewerker binnen het ruimtelijk domein binnen een Provincie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met beleidsvorming op regionale schaal binnen het ruimtelijk domein (20 punten).

Competenties

Jouw rol binnen dit programma vereist bovenal dat je jezelf onderscheid waar het gaat om:

  • Flexibiliteit, veerkracht en stressbestendigheid. Je bent daarbij geduldig en pragmatisch. Je raakt niet snel van slag als dingen anders lopen dan verwacht.
  • Het goed kunnen schakelen tussen vele onderwerpen en de grote (strategische) lijn van het programma.
  • Meer in het algemeen zien we bij projectmedewerkers graag de volgende competenties:
  • Klantgerichtheid en samenwerkingsgerichtheid.
  • Een zelfstandige manier van werken met de nodige creativiteit.
  • Je bent resultaatgericht en pro-actief.
  • Je bent goed in het (betrouwbaar) organiseren en plannen.

Persoonlijke eigenschappen

  • Als projectmedewerker is het van groot belang om open en oprecht te zijn: je bent van nature geneigd te delen en te werken vanuit transparantie en verbinding.
  • Als spin in het web is het belangrijk voldoende mensenkennis te hebben en je maakt makkelijk verbinding.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8-9.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.