Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-07

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Team Zorg is een van de uitvoerende teams binnen de afdeling Sociaal Domein. Binnen één van de 3 units die onder het team Zorg vallen worden de werkzaamheden van Specialist iWMO berichtenverkeer uitgevoerd.

Opdracht
Fungeer jij graag als spin in het web, werk je graag samen en heb je kennis en ervaring op het gebied van het gehele facturatie proces en iWmo-berichtenverkeer? Ben jij graag een essentiële schakel in het gehele proces van de zorgadministratie, welke uiteindelijk leidt tot het tijdig, volledig en rechtmatig factureren? Vind je het leuk om proactief de verzamelde gegevens uit o.a. het iWmo berichtenverkeer te analyseren, deze te signaleren en er over te adviseren? Word jij enthousiast van procesoptimalisatie? Kijk jij altijd hoe het werk beter, anders en slimmer kan? Dan hebben we een hele mooie veelzijdige en uitdagende functie voor je. We zien graag je sollicitatie tegemoet

Dit is de rol:
Voor een tijdelijk project zijn we op zoek naar iemand die ons kan helpen het facturatieproces van de WMO opnieuw in te richten. Momenteel verloopt ons facturatieproces via verschillende kanalen en we willen dit gestructureerd gaan inrichten. Voor de voorzieningen zoals hulpmiddelen en woningaanpassingen willen wij ons alvast gaan voorbereiden om aan te sluiten op het Iwmo berichtenverkeer met als tussenstap CSV-facturatie. Hiervoor is het van belang dat je goede kennis hebt van ons systeem Suite4zorg, in staat bent bestandsvergelijkingen te maken en procesmatig kunt werken.

We zijn specifiek op zoek naar een professional die thuis is in de facturatieprocessen van het sociaal domein, met name in de overgang naar CSV facturatie. Je dient ervaring te hebben met het maken van grondige bestandsvergelijkingen, procesmatig denken en een oplossingsgerichte aanpak te hebben.

Je bent verantwoordelijk voor het iWmo-berichtenverkeer en de overige facturatie stromen van de zorg afdeling binnen de gemeente Zoetermeer. Dat betekent dat jij de schakel bent tussen functioneel beheer, contractmanagers, de WMO-uitvoering en de dienstverleners, daarnaast ben je eerste aanspreekpunt voor o.a. het BI team, het CAK, de SVB, inlichtingenbureau m.b.t het berichtenverkeer.. Jij bent mede verantwoordelijk voor de implementatie van het toekomstige facturatiebeleid omtrent het iWmo berichtenverkeer. Daarnaast analyseer, coördineer en bewaak jij de vooraf vastgestelde taakstellingen en signaleert afwijkingen. Ook ga je aan de slag met het optimaliseren van processen, waarbij je nauw samenwerkt met andere disciplines binnen de gemeente. Dit is echt een spilfunctie tussen uitvoering, beleid en management.
 
Dit ben jij:
In deze dynamische en veelzijdige functie zul je je geen dag vervelen. Er is veel te doen en dat past perfect bij jou, want je komt het beste tot je recht in een uitdagende omgeving. Je wordt onderdeel van een dynamisch werkveld waar flexibiliteit en organisatietalent essentieel zijn. Complexe vraagstukken ga je niet uit de weg en je pakt werkzaamheden proactief op. Je geniet van de afwisseling tussen verschillende werkzaamheden, bent breed georiënteerd en deinst niet terug voor uitdagingen. Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en zoekt actief de samenwerking op.

Een belangrijke pre is jouw vermogen tot data-analyse. In deze tijdelijke rol maak je deel uit van verschillende werkgroepen binnen een procesoptimalisatieproject en werk je nauw samen met de huidige specialist berichtenverkeer. Jouw analytische vaardigheden helpen bij het onderzoeken van data, het herkennen van patronen en trends, en het vertalen van deze inzichten naar concrete acties en verbeteringen binnen het facturatieproces. Jouw kennis en ervaring op dit gebied zullen een waardevolle aanvulling zijn op het team.

Als een cruciale schakel in het zorgadministratieproces, maak je gebruik van je uitstekende communicatieve vaardigheden om verbindingen te leggen tussen diverse afdelingen binnen de gemeente en externe stakeholders. Jouw doel- en resultaatgerichte aanpak, gecombineerd met het vermogen om procesmatig te denken, stelt je in staat om interne en externe stakeholders te overtuigen en te motiveren om taken naar tevredenheid af te ronden.

Met jouw helicopterview identificeer je snel wat er moet gebeuren en kun je dit duidelijk rapporteren. Je bent alert, nauwkeurig, signalerend, kritisch en sterk in analyseren. Als nieuwsgierig professional, blijf je goed op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving en weet je deze te vertalen naar procesmatige veranderingen op de werkvloer. Je staat open voor feedback en bent in staat dit ook aan anderen te geven.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.); 
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met facturatie binnen de WMO en het iWmo berichtenverkeer;
3.  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde hbo opleiding businessanalyse en/of Businessintelligence, benoem dit in het cv (20 punten);
5.  Aantoonbare werkervaring met het gebruik van Excel en het maken van (complexe) spreadsheets (geef een duidelijk voorbeeld in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Suite4zorg (15 punten); 
7. Aantoonbare werkervaring met CSV facturatie (15 punten); 
8. Aantoonbare werkervaring van de WMO voorzieningen hulpmiddelen en woningaanpassingen (10 punten); 
9. Een maximaal uurtarief van € 85,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender) (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het implementeren en het optimaliseren van facturatieprocessen (10 punten).

Competenties
– Analytisch;
– Kritisch;
– Nauwkeurig;  
– Alert;  
– Verbinder;  
– Prioriteren;
– Doelgericht;  
– Resultaatgericht;
– Procesmatig;
– Oplossingsgericht.

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.