Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-21

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Ondersteunen bij projecten in het kader van IZA/GALA. Tot de taken behoren onder meer het plannen van afspraken, voorbereiden en uitwerken van bijeenkomsten en uitzoeken en verwerken van data voor bijvoorbeeld evaluaties. Ook het schrijven van voorstellen/ mails en nieuwsbrieven, bijhouden van planning en opvolging van acties kan tot de taken behoren. 

We zoeken iemand die ervaring heeft als bijvoorbeeld projectsecretaris of project ondersteuner. Het is belangrijk dat iemand zelfstandig kan werken, accuraat is en toegankelijk/ prettig in de omgang. 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als projectsecretaris/ project ondersteuner; 
2. Minimaal 1 jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring met outlook en MS teams (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectsecretaris/ ondersteuner (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar werkervaring bij een gemeente (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van en werkervaring binnen de gezondheidszorg/ welzijn of het sociaal domein (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Een maximum uurtarief van €65,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties
– Analytisch;
– Een verbinder;
– Stressbestendig;
– Omgevingsbewust;
– Accuraat;

Je kunt:
– goed samenwerken;
– goed luisteren;
– goed zelfstandig werken.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  •        Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  •        Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.