Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2023-12-26

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

1.1 Context
Directe aanleiding voor het opzetten van het RHBO was de zorg van bestuurders binnen de regio Utrecht over de implementatie van de Omgevingswet binnen hun organisatie. Zij vroegen om blijvende ondersteuning voor de implementatie van de Omgevingswet en daarna het werken met de Omgevingswet binnen hun organisatie. Naar aanleiding van die vraag is een werkgroep RHBO ingericht. Deze bestaat uit vrijblijvende deelname van een aantal regionale partners.

De werkgroep schreef een implementatieplan voor het opzetten van het RHBO. Onderdeel van het implementatieplan is het aanstellen van een kernteam-RHBO bestaande uit een kwartiermaker, adviseur en ondersteuner. Het kernteam wordt verantwoordelijk/ of zorgt dat het RHBO en de ondersteuning aan de regio levend en draaiend blijft. Voor nu is het een project wat i.i.g. loopt tot en met september 2024.

Het functioneren van het RHBO wordt ieder kwartaal geëvalueerd naar effectiviteit en ervaring van deelnemers. Het kan mogelijk zijn dat er opschaling nodig is bij bewezen nut en noodzaak maar het kan ook zijn dat afschalen mogelijk is.

1.2 De RHBO heeft als kerntaak het faciliteren van delen van kennis en ervaring in de regio.
Het RHBO is bedoeld voor organiseren van vraag- en draagkracht. Alle betrokken partners die in de regio werken met de Omgevingswet kunnen hier terecht met vragen wanneer zij vastlopen met of meer willen weten over werken met de Omgevingswet. Het RHBO is ondersteunend aan de regionale samenwerkingsstructuur Omgevingswet.

RHBO heeft als kerntaak het faciliteren van delen van kennis en ervaring in de regio. Het eerste jaar zijn daarvoor 3 vaste krachten (het RHBO-kernteam) beschikbaar

 • Een kwartiermaker vanuit het Rijk;
 • Een adviseur vanuit de regio;
 • Een projectondersteuner vanuit de regio.

Deze vaste krachten werken aan een stevig netwerk waar kennis en ervaring kan worden gedeeld van collega tot collega, in en tussen netwerken, in de hele regio of zelfs landelijk (Pleio). Zij verbinden collega’s, maar signaleren ook veel voorkomende vragen of onderwerpen. Het RHBO heeft een kort lijntje met zowel de kennisnetwerken als de coördinatiegroep. Daarnaast vormt het RHBO een belangrijke link naar de serviceketen vanuit het Rijk. 

PLEIO wordt als samenwerk-portaal gebuikt door de regio voor het stellen van vragen, delen van informatie door de netwerken, kunnen vinden van relevante contactpersonen en gebruik maken van een gemeenschappelijke regionale agenda.

Opdracht
Het RHBO-kernteam werkt aan een stevig netwerk waar kennis en ervaring kan worden gedeeld van collega tot collega, in en tussen netwerken, in de hele regio of zelfs landelijk (Pleio). Zij verbinden collega’s, maar signaleren ook veel voorkomende vragen of onderwerpen. Het RHBO heeft een kort lijntje met zowel de kennisnetwerken als de coördinatiegroep.  Daarnaast vormt het RHBO een belangrijke link naar de serviceketen vanuit het Rijk. Als Projectondersteuner Omgevingswet bent u één van de drie leden van het RHBO-kernteam voor de regio Utrecht.

1.3 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden Projectondersteuner Omgevingswet
Als projectondersteuner vorm je de backoffice binnen het kernteam. De ondersteunende werkzaamheden die er verwacht wordt is voornamelijk het ondersteunen van de van het kernteam, de netwerken en de netwerktrekkers.

 • Meedenken en adviseren;
 • Plannen van afspraken, trainingen en bijeenkomsten;
 • Organiseren van regionale bijeenkomsten;
 • Bijhouden van notulen/actielijsten;
 • Bijhouden van signalen Pleio;
 • Beheer Pleio site (gebruikers, content (niet inhoudelijk), generieke teksten en links);
 • Ondersteuning bij monitoring en evaluatie;
 • Dossiervorming en archivering;
 • Bijhouden ledenlijsten voor zowel de gehele regio als de werkgroepen;
 • Werkzaamheden in overleg met de Kwartiermaker en Adviseur.

1.4 Resultaat van de opdracht
Een blijvend opererend netwerk en vraagbaak waarbij het kernteam RHBO een zelfstandig faciliterend team is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde administratieve opleiding op minimaal mbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met Office 365;
3. In het bezit van een certificaat projectmatig werken;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling;
5. Een maximum uurtarief van €80,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectondersteuner binnen een overheidsinstelling (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van systemen (bijvoorbeeld CRM) (20 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectondersteuner (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Inhoudelijke kennis van het werkveld Omgevingswet.
– Naast ondersteuning geef je enthousiast gevraagd en ongevraagd je advies.
– Communicatief vaardig
– Inspirerend en Proactief
– Flexibel
– Doortastend
– Organisatietalent
– Snel kunnen schakelen en verbanden kunnen zien

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland in de eerste week van januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 22 december 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 22 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 27 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 9 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.