Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2024-01-24

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Vanuit de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal (ZHC) zijn we op zoek naar een ondersteuner voor het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) en het Leerwerkloket (LWL) die snel schakelt tussen strategie en operatie. Het Leerwerkloket (LWL) en het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) zijn twee verschillende teams die vallen onder de arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal. In deze teams zijn circa 15 medewerker werkzaam. Een arbeidsmarktregio is een afgebakend gebied waarbinnen dienstverlening wordt verleend door UWV, gemeenten en vakbonden aan werkzoekenden en werkgevers. De arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal bestaat uit de gemeentes Zoetermeer, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten.

Het Leerwerkloket (LWL)
Iedereen met vragen over o.a. (om)scholing, bijscholing en leren & werken kan bij het Leerwerkloket terecht. Het is een onafhankelijk adviespunt waarin collega’s van het UWV, onderwijs en gemeenten als één team samenwerken om mensen met een scholings- of andere loopbaanvraag op weg te helpen. De adviseurs van het Leerwerkloket voeren o.a. loopbaan-, scholing- en arbeidsmarktadviesgesprekken. Zij nemen competentietesten af, helpen bij het maken van een cv en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken, geven groepsvoorlichting en bouwen mee aan totstandkoming van regionale leerwerktrajecten met ondernemers.

Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT)
Het RMT helpt (dreigend) werklozen aan passend, duurzaam werk. In dit team werken bevlogen professionals vanuit verschillende organisaties (gemeente/vakbond/UWV) met elkaar samen om mensen op een efficiënte en effectieve wijze naar (ander) werk te begeleiden, eventueel via (om)scholing.

Het RMT is in de regio Zuid Holland Centraal gestart in juli 2021. We zijn dus een relatief ‘jong’ team dat nog volop aan het ontdekken, leren en groeien is. Dat betekent dat er ruimte is voor eigen initiatief en nieuwe ideeën en ook dat nog niet alles strak omlijnd en uitgedacht is. Hoewel er al een hoop is gedaan en neergezet, is het ook nog pionieren.

Opdracht
De projectondersteuner van het RMT en het LWL pakt  allerlei verschillende ondersteunende, (administratieve) taken op. Beide teams zijn in ontwikkeling en werken ernaartoe om met elkaar samen te werken en processen goed op elkaar aan te laten sluiten
Een greep uit de werkzaamheden:
·       Beheren van de 2 algemene mailboxen. Hier komen (klant-)vragen binnen. Vraagverheldering, informatieverstrekking, bewaken klantregistratie; verdelen klanten onder de adviseurs;
·       Bijhouden van de actie- en afsprakenlijst in de teamoverleggen;
·       Zorgdragen voor de inkoopadministratie, zoals het controleren, archiveren en registeren van facturen en de maandelijkse afsluiting richting de kassier;
·       Bijhouden van de (klant)rapportage, voor het LWL in een CRM-systeem, voor het RMT middels een Excellijst;
·       Inkoopadministratie;
·       Verantwoording data aan het Ministerie;
·       Evaluaties op kwantitatief en kwalitatief niveau bijhouden en visueel maken (PP, Exell etc.);
·       Ondersteunen bij de organisatie van het Werkcafé, workshops, banenmarkten en andere evenementen;
·       Inplannen van afspraken, reserveren van vergaderruimtes bij diverse organisaties (intern/extern), roosters maken voor bijv. spreekuren en vakantie/verlof;
·       Je voert periodiek een mailing uit voor oa Klanttevredenheidsonderzoek;
·       Alle andere voorliggende taken.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Minimaal een afgeronde mbo 4 opleiding;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectondersteuner binnen een overheidsinstelling;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectondersteuner binnen een overheidsorganisatie met diverse interne en externe stakeholders (duidelijk weergegeven in het cv d.m.v. minimaal 2 referentieprojecten) (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken binnen een sociaal samenwerking(sverband) waar verschillende typen organisaties onderdeel van zijn, geef hiervan een voorbeeld of duidelijke toelichting (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van het beleidsterrein sociaal domein en/of arbeidsmarktbeleid en/of re-integratie, benoem duidelijk waar dit is opgedaan (20 punten).

Competenties
Je werkt voor 2 verschillende teams, die ieder een eigen werkwijze hanteren, processen op verschillende manieren hebben ingericht en in verschillende systemen werken. 
Het is belangrijk dat je ‘op meerdere borden’ kunt schaken. Daarnaast heb je;
·       Ervaring in een soortgelijke functie, het liefst binnen een organisatie van het onderwijs, gemeente of overheid;
·       Je legt gemakkelijk contact met collega’s, organisaties en klanten;
·       Je kunt makkelijk overweg met MS Teams en Office (met name Excel).
·       Je bent flexibel en kan ad hoc werkzaamheden oppakken;
·       Proactief en zelfstandig;
·       Nauwkeurig en gestructureerd;
·       Ondernemend (pionier) en oplossingsgericht.
·       Resultaatgerichtheid; 
·       Politieke en bestuurlijke sensitiviteit; 
·       Plannen en organiseren;
·       Samenwerken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie twintig (20) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
lextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De twintig (20) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 07 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.