Zuid-Holland
Geplaatst 4 weken geleden
2023-05-02

Organisatie
Bouw mee met gemeente Westland. Gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
 
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving: dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 8 teams.

Team
Het team Beheer-, Project- en Programmaondersteuning biedt ondersteuning aan de primaire processen binnen het cluster Ruimte. De collega’s dragen zorg voor het inrichten, registreren, monitoren en rapporteren van ontwikkelingen in de openbare ruimte. Het team levert

zowel proactief als op verzoek informatie aan en bekleedt een signalerende en adviserende rol richting het management en de overige teams als het gaat om de interne bedrijfsvoering. Binnen het team worden verschillende doelgebieden onderscheiden zoals ondersteuning programma- en projectmanagement, procesmanagement en administratie (reiniging, grondzaken, verhuur vastgoed, begraafplaatsen en bedrijfsvoeringaspecten).

Opdracht
Projecten in de Gemeente Westland zijn dynamisch en uitdagend. Dit vraagt om projectondersteuners die gedegen en betrouwbare ondersteuning bieden aan de projectmanager of projectleider. Op tijd leveren, servicegericht en flexibel, meedenken en resultaatgericht support geven, dat zijn de uitdagingen waar projectondersteuners voor staan. Zij dragen bij aan het behalen van projectsuccessen. Hiervoor zijn samenwerken, pro-activiteit en doorzettingsvermogen kernwoorden.

Je ondersteunt bij het schrijven van projectplannen en rapportages. Ook houd je de voortgang en uitvoering van de projecten in de gaten. Je weet precies in welke fase de projecten zitten en wat er allemaal nog geregeld moet worden. Daarmee heb je een signalerende functie als het gaat om wijzigingen in de planning, financiën en externe factoren (andere projecten, bestuurlijk raakvlak etc.). En ben je op de hoogte van het krachtenveld bij ruimtelijke projecten in de verkennings-, studie- en realisatiefase van projecten. Je bent de rechterhand van de projectmanager en collega’s met vragen over de projectadministratie kunnen bij jou terecht. Jij bent de spin in het web.

Werkzaamheden:

– Verzorgen van een up-to-date projectplanning (in MS-Project)
– Verzorgen van de project urenregistratie in TIM (Time Information Management)
– Verzorgen van een up-to-date registratie van de projectmanagement informatie in Promiis (Project Management Integraal Informatie Systeem)
– Verzorgen van een up-to-date risico analyse
– Verzorgen van een up-to-date overzicht van de benodigde vergunningen (signaleren, initiëren, aanvragen)
– Organiseren en inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen en bijeenkomsten
– Verzorgen van de financiële administratie van het project
– Verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten (en bewaken van uitgezette acties)
– Actieve signalering en proactief handelen (knelpunten in de uitvoering en aandragen van oplossingen)
– Verzorgen van de communicatie en inhoudelijke correspondentie van het project
– Bijdrage leveren aan het opstellen van B&W stukken en raadsvoorstellen
– Verzorgen van projectarchivering via Corsa (applicatie voor zaakgericht werken)

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 74,95 (schaal 9) inclusief Flextender fee en reiskosten, excl. btw.
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
3.  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor in de richting van Bestuursrecht of Duurzame ontwikkeling  (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van financiële analyses en/of rapportages in de afgelopen 3 jaar (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het ruimtelijk domein en (lokaal) bestuur in de afgelopen 3 jaar (10 punten);
6. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden na het einde van de overeenkomst (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van Corsa, Key2Finance , Microsoft applicaties inclusief MS Project (15 punten);
Aantoonbare kennis van alle systemen (15 punten);
b. Aantoonbare kennis van 2 systemen (10 punten);
c. Aantoonbare kennis van 1 systeem (5 punten);
d. Geen aantoonbare kennis (0 punten).
8. Uurtarief maximaal € 65,00 (schaal 8) inclusief Flextender fee en reiskosten, excl. Btw (10 punten);
Kandidaat is aangeboden met een uurtarief lager dan €60,00 inclusief Flextender fee en reiskosten, excl. Btw (10 punten);
b. Kandidaat is aangeboden met een uurtarief tussen €60,00 en €65,00 inclusief Flextender fee en reiskosten, excl. Btw (5 punten);
b. Kandidaat is aangeboden met een uurtarief tussen €65,00 en € 74,95 inclusief Flextender fee en reiskosten, excl. Btw (0 punten);

Competenties
– Je bent betrokken en nauwkeurig;
– Je bent goed in overzicht houden en je bent stressbestendig;
– Je hebt een flexibele opstelling ten aanzien van prioriteiten;
– Je kunt zowel zelfstandig als in een team goed uit de voeten;
– Je vindt het leuk om te ontwikkelen, een functie (verder) vorm te geven;
– Je kunt meebewegen en tegengas geven, beschikt zowel over geduld als slagkracht en doorzettingsvermogen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.