Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-12-05

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo’n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd.

Opdracht
We zoeken jou om ons tijdelijk te ondersteunen bij o.a. het afhandelen van subsidies rondom duurzaamheid. Daarnaast ondersteun je en bereid je bijeenkomsten en/of projecten voor van je collega’s van team Duurzaam Wonen en Werken, zoals een buurtactie Duurzaamheid. Je schrijft (mee aan) startdocumenten van projecten en bestuursvoorstellen en verzorgt de afhandeling van besluiten. Je bent verantwoordelijk voor de verslaglegging van overleggen, het plannen en borgen van afspraken en het controleren van de voortgang rondom deze overleggen en afspraken. Ook kun je kleine projecten zelfstandig oppakken.

Je komt te werken binnen het team Duurzaam Wonen en Werken. Met interesse in duurzaamheid heb jij dan ook een streepje voor. Het team bestaat uit 8 professionals op het gebied van economie, duurzaamheid, wonen en mobiliteit. In jouw opdracht heb je vooral te maken met de collega’s die betrokken zijn bij duurzaamheid en mobiliteit. Binnen onze beleidsterrein zijn we verantwoordelijk voor het opstellen van beleid. Soms combineren we dat direct met de uitvoering ervan. De cultuur is informeel, we zijn een zelf organiserend team. We hebben impact door samen te werken en we bieden maatwerkoplossingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Beschikbaar per uiterlijk 1 januari 2023 voor minimaal 32 uur per week;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
4. Een maximum uurtarief van € 79,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Project assistent/Secretaresse/Ondersteuner binnen een overheidsinstelling (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie (20 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen het duurzaamheidsdomein (20 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau op het gebied van Duurzaamheid en/of aantoonbare werkervaring bij een gemeente, met subsidies en vraagstukken die het onderwerp duurzaamheid raken (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij/de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je staat stevig in je schoenen, bent enthousiast en dienstverlenend;
 • Je hebt ervaring met de procedures rondom subsidies en projectmatig werken;
 • Je hebt goede organisatievaardigheden en beweegt je gemakkelijk op alle niveaus, met oog voor politieke en bestuurlijke gevoeligheden;
 • Je anticipeert op wat er gebeurt, bent proactief en werkt georganiseerd;
 • Je bent integer en nauwkeurig;
 • Je bent representatief en flexibel.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. In overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 13 december 2023 tussen 12.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 12 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt met ingang van 1 januari 2024 middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u hiervan een handleiding.
 • Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast voor 12 maanden. Daarna kan maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassing aan de Opdrachtgever plaatsvinden.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 4 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 5 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 6 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.